Roses amplia l’actuació del Pla de Barris i disposa de dos anys més per executar els projectes de millora

L’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la Generalitat, ha comunicat a l’Ajuntament de Roses la concessió de la pròrroga de dos anys sol·licitada pel consistori per finalitzar el projecte d’intervenció integral del casc antic de la població, així com la incorporació al projecte de diferents trams dels carrers Sant Pere Alt, Sant Pere Baix, Sant Isidre, Nou, Puig Rom i Joan Badosa. Aquesta ampliació permetrà completar les accions previstes pel Pla inicialment, millorant la connectivitat i continuïtat del barri amb el passeig de mar de forma harmònica.

nou_ambit_pla_barris
Nou àmbit del Pla de Barris de Roses

Gràcies a la pròrroga aprovada, el consistori comptarà amb els exercicis 2013 i 2014 per completar l’execució dels diferents projectes de millora contemplats en el Pla de Barris de Roses, fixats inicialment per al període 2008-2012. Pel que fa a l’ampliació de l’àrea urbana inclosa en el projecte, aquesta creix pels seus límits sud i oest, dotant així de coherència i d’una visió harmònica el casc antic, tancant l’anella de la nova zona peatonal creada, i millorant la seva connectivitat amb el passeig Marítim i amb els equipaments municipals de l’Estanc de la Punta- Ca l’Anita (per la seva vessant sud), i del Teatre i la Biblioteca, per l’oest.

D’altra banda, l’estudi social i comunitari del casc antic de Roses realitzat per l’Ajuntament durant l’exercici 2012, ha posat també de manifest que tant la tipologia i característiques socials dels residents, com l’estat de les edificacions i urbanització dels carrers que s’acaben d’incloure al Pla, coincideixen plenament amb els de la resta de l’àmbit inicial. Davant aquest fet, doncs, la mesura permetrà també completar els projectes que el Pla de Barris desenvolupa en les seves vessants més socials i de reactivació econòmica (impuls del comerç, programes contra l’atur, etc).

En l’apartat urbanístic, donant continuïtat als projectes de reurbanització executats fins al moment, els carrers incorporats al Pla renovaran paviments, suprimiran barreres arquitectòniques, renovaran les xarxes de serveis i comptaran amb nou enjardinament, arbrat i mobiliari urbà. Aquest projecte passa a sumar-se als dos projectes urbanístics encara pendents del Pla de Barris: la reurbanització de 1.600 m2 dels carrers Sant Isidre, Puig Rom, Sant Pere Alt i Joan Badosa, i la urbanització de la Riera Ginjolers.

El projecte del Pla de Barris compta amb un pressupost total de 8.626.900 € i està subvencionat en un 50% pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.