Roses amplia les zones verdes de Roses amb el sistema de reg tele gestionat via Internet

Sistema de reg tele gestionat via Internet

L'ampliació del sistema de reg tele gestionat s'ha portat a terme a la C-260

L’ampliació ha consistit en la instal·lació de programadors i repetidors que permeten enviar dades actualitzades sobre cada espai verd als centres de control, els quals gestionen via internet l’obertura i tancament dels regs

Sistema de reg tele gestionat via Internet
L’ampliació del sistema de reg tele gestionat s’ha portat a terme a la C-260

Durant el passat mes de març, operaris de l’empresa municipal ROSERSA han desenvolupat l’ampliació del sistema de reg tele gestionat de diferents espais verds situats a la carretera C-260.

Actualment, el 60% de la superfície verda de Roses es rega amb sistemes automatitzats, ja sigui a través de degoteig o per aspersió. D’aquest, un 26% es controla a través d’un sistema tele gestionat via internet, instal·lat per primer cop a la població l’any 2010, i que es va ampliant anualment tal i com s’ha fet ara amb els espais de la C-260.  

El sistema tele gestionat permet conèixer quines són les condicions i necessitats de cada zona enjardinada, així com rebre les ordres d’obertura o tancament de reg adients en cada moment. La comunicació de dades es realitza a través de programadors de radiofreqüència i d’equips dotats de pluviòmetre, anemòmetre i sensors de temperatura, des d’on s’envien les dades de cada zona verda i es reben les ordres per al correcte funcionament del reg.  

El nou sistema permet l’estalvi en el consum d’aigua, així com en el temps i desplaçaments que han de dedicar els operaris per encendre o aturar regs, realitzar consultes, etc. El seguiment i manteniment remot del sistema permet també actuar d’una manera immediata quan així es requereix, com en el cas de situacions meteorològiques adverses (forts vents, pluja, glaçades, fred,…), evitant molèsties o perills als vianants i propiciant també l’estalvi d’aigua.