Roses aprova debatre la creació d’una ordenança de civisme

Ple municipal de l'Ajuntament de Roses
Moment en que els regidors d'ERC, PSC i Unió donen el seu vot a favor de la moció

L’Ajuntament de Roses debatrà aquesta ordenança a instàncies de la moció presentada per la secció local d’ERC

Ple municipal de l'Ajuntament de Roses
Moment en que els regidors d’ERC, PSC i Unió donen el seu vot a favor de la moció

Dels 9 punts que tenia l’ordre del dia del ple municipal del mes de juny de l’Ajuntament de Roses el més rellevant feia referència a la moció presentada per ERC després de comprovar de la presència de cartells de “Prohibit jugar a pilota” en diferents punts de la Vila. Per aquest motiu, la seva proposta té cinc punts principals a considerar, que van ser enumerats pel regidor republicà Gerard Teixidó. El primer, “la redacció d’una ordenança de civisme i l’ús de l’espai públic”. El segon i el tercer adopten “fer un inventari dels llocs on hi ha actualment els cartells per determinar quins d’ells reuneixen les condicions de seguretat i convivència amb la resta de la població per poder permetre el joc”. La quarta, en referència a les dues anteriors, tracta que “allà on es pugui jugar canviar els cartells de ‘prohibit’ per d’altres que posi “Juga amb respecte”. I el cinquè, diu “d’emprendre un debat amb tots els agents implicats per a conscienciació de la societat de compartir cívicament els espais públics.

I aquesta moció es va aprovar pels 7 vots a favor d’ERC, PSC i Unió Municipal, els 5 en contra del PDeCAT i les abstencions de Gent del Poble, PP i Ciutadans.

Els socialistes va donar suport a la proposta dels republicans en assenyalar el regidor Toni Rodríguez que “la considerem útil i necessària aquesta mesura, però els espais públics de Roses són els que són producte d’un procés urbanístic heterogeni que no va visualitzar la densitat d’elements que hi ha ara, però coincidim que la nostra obligació és millorar els espais de lloc, cercar els espais necessaris lúdics i lliures per a la infància, que afavoreixi la seva socialització i integració”.

En aquest sentit, el portaveu d’Unió Municipal, Josep A. Valdera, va manifestar, donant el vot a favor que “la convenció dels drets dels nens reconeix el seu dret al joc i a l’esplai, per la qual cosa la garantia de l’exercici efectiu d’aquest dret és una obligació legal de tots els poders públics entre els quals es troba Espanya, Catalunya i per extensió la seva administració local, com l’Ajuntament de Roses”.

El portaveu del PP, Manel Escobar, va argumentar l’abstenció del seu grup dient que “hi ha un punt en aquesta la moció que parla de penalitzar i despenalitzar el joc infantil, i considero que per jugar a pilota no s’ha penalitzat a cap nen, i hauríem de mirar si els espair per jugar podrien ser els escoles, que en el seu moment es va obrir els patis de les escoles els dissabtes, o d’altres”.

El portaveu de Ciutadans, José Manuel Álvarez, després dir que el seu grup “es posicionarà amb tota la sensibilitat que mereixen els nostres infants i el seu dret a jugar”   va argumentar la seva abstenció, assenyalant que “ningú impedirà als nens jugar al carrer, però si parlem de jugar a pilota s’ha de fer compatible amb el descans dels veïns”.

El portaveu de Gent del Poble, Francesc Giner, després de confessar que “la nostra intenció era votar afirmativament aquesta moció”, va decantar-se per l’abstenció, “veient la poca o nul·la disposició a debatre i a posar sobre la taula els diferents punts de la moció, que sembla, en alguns apartats, més dissenyats per altres ciutats que no pas per una Vila com la nostra”.

I en aquest mateix sentit, el portaveu del PDeCAT, Marc Danés, va dir que el seu grup votava en contra de la moció “per la manca de diàleg que creiem que hem sofert i que hem demanat reiteradament, us vam demanar quins ajuntaments havien portat a terme accions sobre el joc infantil, així com les iniciatives del foment del civisme que s’han desenvolupat a altres municipis per poder-les estudiar, i després de demanarv-os no hem obtingut cap resposta, i davant d’aquest manca de resposta és un acció de no diàleg”.

Teixidó, va respondre sobre la questió de manca de diàleg afirmant que “us vam dir que si teníeu esmenes per estudiar-les que les passéssiu,  i no hem rebut cap, excepte una  del PSC, i una moció és la voluntat política de debatre un assumpte en concret, i el que demanem és això, aprovar-la per poder debatre-la”.

L’alcaldessa de Roses va cloure aquest punt de la moció anunciant que “hi ha un esborrany de la redacció d’una ordenança de civisme que la tindran tots vostès com a molt tard abans que acabi el mes de juliol”, per assenyalar que “el problema és poder comptabilitzar les necessitats de totes les edats de la societat, això realment és un problema”, remarcant que “aquest Ajuntament no ha posat mai, per voluntat pròpia, un rètol de prohibició, sinó que sempre ho han sol·licitat els veïns o altres col·lectius”.