Roses aprova el Pla d’Igualtat i actualitza el protocol d’assetjament sexual

Ajuntament de Roses

Un estudi determina que l’Ajuntament de Roses assoleix i segueix una política de Recursos Humans basada en paràmetres objectius d’igualtat en els diferent àmbits dels treballadors i treballadores municipals

L’Ajuntament de Roses ha aprovat el seu Pla d’Igualtat dut a terme per una consultora externa, amb el qual ha volgut copsar el grau de compliment del principi d’igualtat d’oportunitats de la seva política de Recursos Humans. El Pla inclou les diferents fases de recollida i estudi de dades, diagnòstic de la situació actual i el disseny de mesures concretes a implementar, que d’acord a les necessitats detectades se centren en l’actualització del seu protocol d’assetjament sexual i en accions de sensibilització per al personal.

L’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, ha assenyalat que “des de l’administració tenim una responsabilitat social enfront de les demandes i inquietuds presents a la nostra societat, amb les quals hem de ser especialment curosos i, en la mida del possible, exemplificadors. L’objecte de l’estudi encarregat respon a aquesta voluntat i a l’interès per rebre una visió externa entorn a la nostra política d’igualtat. Tot i el nostre convenciment i compliment estricte de la legislació vigent en aquesta matèria, sempre és bo comptar amb una opinió experta, i externa al propi ens, que valori i aporti possibles de millora”. 

Un cop analitzades les dades recollides, entrevistes i enquestes realitzades entre tot el personal municipal, la valoració final desprèn que el consistori ha assolit i segueix una política de Recursos Humans basada en paràmetres objectius d’igualtat, tant en la  incorporació a l’entitat, en la formació i promoció al llarg de la vida laboral de treballadors i treballadores, com en l’apartat retributiu, on no es produeix bretxa salarial per raó de sexe.