Roses aprova fer una prova pilot per implementar passos de vianants tridimensionals

Ajuntament de Roses
Pas de vianants tridimensional

Una moció presentada per Lliures Roses donar més visibilitat als passos de vianants per evitar els atropellaments es va aprovar per unanimitat al ple ordinari del mes de setembre

El portaveu de Lliures Roses, Pere Gotanegra, va presentar al ple ordinari del mes de setembre, celebrat aquest passat dimecres, una moció (que es pot llegir a sota) per donar més visibilitat als passos de vianants a la Vila.

Segons va dir Gotanegra en el transcurs de l’exposició de la proposta que “hem identificat, tant per iniciativa pròpia, com a través de nombroses queixes veïnals, un bon nombre de passos de vianants que no compten amb la visibilitat de seguretat necessària”. Així mateix, va dir que “bé per falta de manteniment, bé per obstacles als costats del pas de vianants, o bé per l’estacionament de vehicles als voltants d’aquests, limiten o impedeixen la visibilitat del conductor i del propi vianant”, i que en altres casos “el problema és d’il·luminació a causa de que és insuficient, o simplement perquè les lluminàries es troben allunyades del pas de vianants, provocant que a determinades hores del dia la visibilitat es redueixi de forma significativa”.

Per tant, en els acords de la moció es demana que es dugui a terme un estudi previ per determinar quins són els passos de vianant més perillosos o problemàtics. Que es realitzi un altre estudi, per part dels tècnics municipals, per la implantació dels passos de vianants tridimensionals, i així mateix, que es porti a terme una prova pilot que permeti determinar l’eficàcia dels passos tridimensionals.

I aquesta moció de Lliures es va aprovar per unanimitat dels partits polítics que representen la corporació municipal de Roses.

Després que el portaveu del PSC, Toni Rodríguez, donés el seu vot afirmatiu en pro de tirar endavant la proposta presentada per Lliures, afirmant que “és una moció de caràcter municipal i tot el que sigui beneficiós pels nostres ciutadans sempre donarem el nostres suport”, Manel Escobar, portaveu del PPC, també va fer el mateix, tot i remarcant que “és la Policia Local de Roses la que ha de fer l’informe, tot i que no són tècnics, són els que més saben i entenen en aquest cas. Em sembla molt correcta aquesta moció, però qui ha de dir si és viable o no és la Policia Local”.

La portaveu de Junt per Roses, Montse Mindan, després de dir que “estem d’acord amb la moció”, va puntualitzar que “no és només la Policia qui redacta aquest informe, sinó que hi ha un cap que porta tot l’Àrea de carrers i carreteres, que és la d’Infraestructures i Serveis Públics, i des de fa temps s’estan buscant diferent solucions com és reduir la velocitat dels conductors, però no tan sols quan arriba al pas de vianants, s’han creat  places d’estacionament de vehicles abans i després del pas de vianants o també balises intermitents de llum al terra per a que la gent es doni compte que hi ha un pas de vianants o d’altres que s’han il·luminat amb un protector LED”.

Vero Medina, portaveu d’ERC Roses tot seguit d’afirmar que “nosaltres votarem a favor”, va recordar les actuacions que ha portat a terme l’Àrea de Seguretat Ciutadana, de la qual és responsable el propi alcalde de Roses, Joan Plana, envers la seguretat de conductors i vianants, com ara “la reordenació viaria de diferents sectors i urbanitzacions de la Vila, la creació de l’Ordenança de Circulació a l’ús de patinets elèctrics i resta de Vehicles de Mobilitat Personal quan no hi existia una normativa en aquest sentit, el pla de millora de la circulació de Santa Margarida i de Mas Mates, a més que, properament”, apuntant, a més que “s’aplicarà la regulació progressiva de la velocitat màxima permesa a 30 km/h a tota la població”.

Per la seva part, el portaveu de Gent del Poble, Félix Llorens, va donar suport a la proposta de Lliures en afirmar que “estem d’acord amb la moció perquè tot i que des de les Àrees de Seguretat Ciutadana i Infraestructures i Serveis Públics ja treballen dia a dia  en pro de la seguretat de les nostres vies, però, és evident que qualsevol mesura nova és ben rebuda quan es tracta d’evitar la desgràcia personal de qualsevol ciutadà a causa d’un atropellament. Per tant, votem a favor per això, perquè totes les mesures que s’aportin són bones i s’han de tenir en compte”.

Pere Gotanegra va agrair el suport de totes les forces polítiques envers la seva moció afirmant que “és molt d’agrair que anem tots a una. Tot el que sigui millorar la seguretat de la gent del nostre poble és important i benvingut”.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LLIURES ROSES PER LA VISIBILITAT DELS PASSOS DE VIANANTS AL MUNICIPI DE ROSES

Durant el transcurs dels últims anys, han estat nombroses les poblacions, que han optat per reduir el límit de velocitat a les seves vies urbanes, amb l’únic objectiu de millorar els índexs de sinistralitat.

Segons dades oficials la de la DGT i de l’Estudi Europeu sobre Passos de Vianants, es pot determinar, que les principals causes d’accidentalitat a les vies urbanes es produeixen, per distraccions al volant, per excés de velocitat i per falta de visibilitat en els passos de vianants.

El Consell de Ministres el passat 01 de gener de 2021 va aprovar un reial decret, en què es modificava el Reglament General de Circulació, amb l’objectiu de reduir l’índex de sinistralitat a l’àmbit urbà i on s’introduïen noves mesures per reduir l’excés de velocitat, les distraccions al volant i regular les noves formes emergents de mobilitat ciutadana.

Pel que respecte a la tercera de les causes de sinistralitat són els propis municipis els que han de posar de la seva part per portat a terme diferents mesures que ajudin a reduir els atropellaments a vianants.

Es fa evident la necessitat de realitzar un estudi per poder determinar la necessitat i idoneïtat d’aplicació de mesures correctores per poder millorar la seguretat en els passos de vianants i en aquest sentit la seva ubicació i el seu disseny són elements clau.

Diversos informes de la DGT, RACE, o l’Euro Test de la Unió Europea, estableixen que la gran majoria dels sinistres al voltant dels atropellaments a vianants, es produeixen en les últimes hores del dia, a l’alba o en dies de pluja amb poca llum.

A Roses hem identificat, tant per iniciativa pròpia, com a través de nombroses queixes veïnals, un bon nombre de passos de vianants, que no compten amb la visibilitat seguretat necessària.

Hi ha passos que bé per falta de manteniment, bé per obstacles als costats el pas de vianants, o bé per l’estacionament de vehicles als voltants d’aquests, limiten o impedeixen la visibilitat del conductor i del propi vianant.

En altres casos, el problema és d’il·luminació, a causa que algun dels carrers on es localitzen no compta amb una il·luminació suficient, o simplement perquè les lluminàries es troben allunyades del pas de vianants, provocant que a determinades hores del dia la visibilitat es redueixi de forma significativa.

Per tot l’anteriorment assenyalat, des de Lliures Roses creiem que és el moment de dur a terme una actuació, per a establir un pla d’actuació al respecte.

Amb la finalitat d’obtenir un equilibri entre la despesa que suposa la millora de tots els passos de vianants, i la seva eficàcia, entenem que és necessari realitzar un estudi previ, que determini quins són els passos de vianants més perillosos o problemàtics per posteriorment realitzar una prova pilot.

Som conscients també de les proves pilot que està realitzant la DGT amb les noves marques viàries anomenades Dents de drac i Línies de vora trencada, les quals tenen un objectiu comú que és el d’alertar els conductors de la proximitat d’una travessia, una intersecció, una zona d’especial risc o un pas de vianants, i impliquen la necessitat de disminuir la velocitat.

Després d’analitzar els diferents costos d’una opció o l’altra, així com la seva eficàcia i perdurabilitat en el temps, des de Lliures creiem que el més idoni seria la implantació de passos de vianants tridimensionals.

Aquesta tècnica es va començar a utilitzar al Nord d’Europa, on els efectes positius van ser molt notables i els va ajudar a baixar de forma substancial els índexs de sinistralitat.

És una tècnica que incrementa la seguretat gràcies al seu efecte visual tridimensional, el qual crea un estímul en els conductors i per tant provoca una reducció de la velocitat instintiva.

Aquest mètode d’instal·lació, és més econòmic i menys invasiu que altres reductors de velocitat (com coixins berlinesos), dotze vegades més durador que la pintura convencional i aporta una major capacitat d’adherència al ferm. A més s’ha de tenir en compte que la pintura és antilliscant, de manera que redueix els riscos de perdre el control del vehicle quan plou.

A Catalunya municipis com Rubí, Vic o Sant Feliu de Guíxols entre d’altres, ja han optat per implantar aquests passos tridimensionals en seus carrers i han baixat significativament els índexs d’accidentalitat en els punts on s’hi ha instal·lat.

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal Lliures proposa al Ple de l’Ajuntament de Roses adoptar els següents acords:

ACORDS:

Primer: Instar a l’equip de govern, perquè es dugui a terme un estudi previ, que ens permeti determinar quins són els passos de vianant més perillosos o problemàtics.

Segon: Informar dels resultats d’aquest estudi als grups municipals i a la ciutadania.

Tercer: Que els serveis tècnics municipals realitzin un estudi per la implantació dels passos de vianants tridimensionals.

Quart: Que es porti a terme una prova pilot que permeti determinar l’eficàcia dels passos tridimensionals.

Cinquè: Amb independència del que estableixi l’estudi d’implantació s’ha de donar resposta immediata, a les deficiències més urgents que s’observin a nivell de seguretat.

Sisè: Sempre que l’Informe d’Implantació sigui favorable instar a l’equip de govern, a incorporar una partida pressupostària en els propers pressupostos per poder instal·lar els passos de vianants tridimensionals, en els punts determinats.