Inici Actualitat Roses aprova les Ordenances Fiscals de 2018 amb el mateix preu que...

Roses aprova les Ordenances Fiscals de 2018 amb el mateix preu que enguany pel que fa a les taxes i impostos

Un moment del ple extraordinari de Roses en el que s'han aprovat les ordenances fiscals per al 2018

Roses ha aprovat en un ple extraordinari celebrat aquest migdia les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018, les quals no han vist augmentats els apartats de taxes i impostos

Un moment del ple extraordinari de Roses en el que s’han aprovat les ordenances fiscals per al 2018

Des del passat 8 de setembre l’equip de govern de Roses ha estat negociant les Ordenances Fiscals amb tots els grups de l’oposició per tal d’arribar a un acord per poder-les tirar endavant. Un acord que s’ha fet efectiu avui en un ple extraordinari celebrat aquest migdia on s’han aprovat totes les que hi eren a l’ordre del dia, aquelles que presentaven alguna modificació respecte a l’any passat. Així, per exemple, les que feien referència als impostos d’IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), en mantenir els mateixos preus que l’any passat, no ha estat necessari presentar-les per ple.

El govern de Roses ha trobat el suport dels regidors d’ERC en les ordenances que fan referència  a la inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic i la de la taxa per la prestació de serveis de competència local per l’any vinent, i en la resta l’oposició ha optat per l’abstenció per tal que es poguessin aprovar

La ordenança, però, que ha tingut més controvèrsia, ja que és la que ha tingut més vots en contra, ha estat la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus, la qual es manté igual per als vilatans però augmenta per les empreses de Cala Montjoi, Cala Jòncols i Cala Pelosa, degut a l’augment de carburant necessari i hores de personal que representa oferir aquest servei per part del consistori, i que a més és opcional per als interessats, ja que poden optar per la contractació d’un gestor de residus privat. Els grups del PSC, PP i Unió han votat en contra “no perquè estiguessin en contra de la puja, sinó perquè volien que la pujada es fes progressivament al llarg de tres anys consecutius”, ha afirmat el regidor d’Economia i Hisena, Marc Danés, el qual ha matitzat que “realment no ha estat un augment del cost d’aquesta taxa, sinó una actualització, perquè ara recollim el que no han pagat aquestes empreses durant els darrers anys i que ha repercutit en els vilatans”.

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha destacat en la presentació de les Ordenances Fiscals als mitjans de comunicació, que s’ha portat a terme tot just abans de la sessió plenària, “la bona entesa amb els portaveus de l’oposició durant les negociacions, i que les novetats que hi ha a nivell d’ordenances són sobretot per aquella gent que les utilitzarà, i en canvi no pugem l’IBI, l’aigua, les escombraries als particulars, els casals, la llar d’infants ni, en definitiva els serveis més importants i bàsics per a les famílies”.

Bonficacions

Roses mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, o a la incorporació d’energies renovables en el cas de l’Impost de Construccions.

L’únic augment: tarifes de la Piscina Municipal

L’únic augment que es produeix en l’apartat de preus públics correspon a l’increment d’algunes tarifes de la Piscina Municipal per aconseguir un increment de les quotes mitjanes, amb la finalitat d’assolir progressivament l’autofinançament de les despeses d’aquest equipament esportiu, tal i com es ve aplicant en els darrers anys.

D’altra banda, una novetat és la incorporació de les tarifes per a les visites guiades al refugi antiaeri i al Castrum Visigòtic a l’ordenança, ja que han passat a ser activitats periòdiques, per la qual cosa s’inclouen dins la regulació dels preus públics.

En l’apartat de taxes municipals, s’incorpora una reducció de preus per a la concessió de nínxols construïts amb anterioritat a l’any 2000, que s’assimila a la tarifa corresponent a columbaris, atès que aquests nínxols tenen una mida reduïda.

S’elimina d’altra banda, la taxa corresponent al servei de registre censal d’animals domèstics, ja que actualment el sistema de cens ja no inclou el lliurament de cap placa identificativa en fer-se amb xips electrònics, i la gestió d’aquest registre representa actualment molt poca feina administrativa gràcies a l’ús d’aplicatius informàtics.

Els costos administratius que representa per a l’Ajuntament la presentació incompleta de sol·licituds, en canvi, ha motivat la incorporació d’una nova taxa complementària de 15 o 30 € segons el cas, que s’aplicarà en aquells casos en què la documentació d’una sol·licitud no sigui la requerida, tal i com indica minuciosament la web municipal. El fet que els sol·licitants no presentin els documents necessaris, produeix endarreriments en la tramitació i requeriments per part del consistori, que incrementen els costos administratius.

Una altra incorporació és la creació d’una taxa per sol·licitar l’anotació en el Registre de la Propietat de llicències o comunicacions prèvies d’obres per part de l’Ajuntament, tràmit que està valorat en 50€.

Atenent les nombroses demandes de veïns que sol·liciten la col·locació de miralls a la via pública per millorar la visibilitat en les maniobres d’entrada i sortida dels seus garatges particulars s’incorpora també una nova taxa d’ocupació del vol, que permetrà a partir d’ara la col·locació dels suports i miralls sol·licitats.

Promoció de l’activitat econòmica del municipi

Una de les novetats incorporades a les Ordenances Fiscals per a 2018, com ja va informar viladeroses.cat, tenen com a objectiu la promoció de la competitivitat de les empreses, facilitant l’ús de les instal·lacions municipals per a les seves activitats promocionals com convencions, seminaris i la potenciació del Teatre Municipal com a Palau de Congressos, per reactivar l’activitat de l’hostaleria, comerç i restauració fora de temporada.

En aquest sentit, les Ordenances incorporen per al proper any, la gratuïtat en la utilització de la sala d’actes de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament per a la realització d’activitats organitzades per empreses, un cop l’any, quan l’activitat estigui vinculada al municipi o als seus habitants i sempre i quan la durada no sigui superior a un dia.

D’altra banda, s’estableix una bonificació del 50% sobre la tarifa per l’ús del Teatre Municipal per a l’organització de congressos i convencions, quan aquests se celebrin entre els mesos d’octubre i maig, llevat de Setmana Santa, i els assistents al congrés pernoctin en allotjaments turístics de Roses. D’altra banda, s’incentiva també l’organització d’aquest tipus d’activitats a d’altres equipaments, com l’Espai Cultural la Ciutadella i el Castell de la Trinitat.

Exit mobile version