Roses aprova per unanimitat millorar la zona verda situada al Canal Gran de Santa Margarita

Ajuntament de Roses
Aquest espai assenyalat a la imatge és on es portarà a terme el projecte de millora

Tots les forces polítiques de Roses donen suport al projecte de modernització de l’espai situat entre el carrer Riu Ridaura i el Canal Gran de Santa Margarita, el qual esdevindrà una zona de descans i mirador cap als Aiguamolls de l’Empordà

Ajuntament de Roses
En aquest espai assenyalat a la imatge és on es portarà a terme el projecte de millora i modernització

Unanimitat. Tots els grups polítics es van mostrar d’acord i van recolzar al ple ordinari de setembre de l’Ajuntament de Roses, celebrat aquest passat dilluns, el projecte de millora i modernització de la zona verda que hi ha al Canal de Santa Margarida i que esdevé un balcó natural cap al Parc de Natural dels Aiguamolls.

Aquest espai (vegeu la imatge), combina una zona verda amb una altra enjardinada amb parts pavimentades, que es troben deteriorades pel pas del temps i els desperfectes ocasionats per les arrels dels arbres.
El projecte, que en la seva millora i modernització, preveu una reformulació de tota l’àrea, de 2.700 m² de superfície, que incorporarà un espai de descans i estada amb bancs i zona de jocs infantils, i una franja construïda amb entarimat de fusta destinada a passeig, que resseguirà la corba de contacte amb l’aigua del canal Gran i servirà de mirador dels Aiguamolls que s’obren a l’altra riba.

Les obres previstes consistiran en la demolició del paviment i vorada existents actualment, i la substitució per una combinació de paviments que diferenciarà la zona d’estada amb la de jocs infantils. La vegetació serà un element protagonista, on es mantindran els pins existents actualment, realitzant-se també una nova plantació de tamarius per dotar de més espai verd el conjunt.

El projecte inclou la instal·lació de la xarxa de rec i l’enllumenat corresponents, la reparació de les esquerdes del mur exterior de la zona de moll, la col·locació del nou mobiliari urbà i dels jocs per a infants, i la instal·lació de la tarima que actuarà com a passeig.

Per últim, cal remarcar que per tal de potenciar la presència d’espècies vegetals, s’eliminarà l’actual accés a l’àmbit de l’extrem est per realitzar les plantacions previstes, quedant limitada l’entrada a tot el nou espai pel carrer Riu Ridaura.

El projecte comptarà amb un pressupost de149.000€.