Roses aprova un nou Pla Local de Joventut

Pla Local de Joventut de Roses
Moment en que es presentava al ple de l'Ajuntament el Pla Local de Joventut

Un Pla Local de Joventut (PLJ) que va ser aprovat per unanimitat i que regirà fins al 2024

En el ple ordinari del mes gener de l’Ajuntament de Roses, celebrat aquest passat dimecres, la regidora de Joventut, Vero Medina, va presentar la redacció del nou Pla Local de Joventut, el qual determinarà les polítiques envers el jovent en el període comprés entre 2020-2024.

Un nou Pla Local de Joventut que va iniciar la seva elaboració l’octubre de 2019 i que a causa de la crisis sanitària es va finalitzar més tard del previst, a finals del passat any i el qual, va explicar Medina, “ha estat consensuat amb els propis joves, el personal tècnic de l’Ajuntament i els diferents regidors per obtenir com a resultat la realitat juvenil de Roses”. Amb la redacció d’aquest nou PLJ , en el que van participar un total de 253 persones, “es va trobar un propòsit, que és el nodrir una comunitat inclusiva de joves perquè tinguin força i veu, i siguin presents a tots els àmbits de la vida municipal”, va significar la regidora de Joventut.
I aquest propòsit d’involucrar al jovent en la vida municipal “està dividit en 5 eixos estratègics, Participació i Governança; Diversitat i Inclusió; Educació, Formació i Ocupació; Cultura Esports i Oci; i Salut Medi Ambient, que han donat com a resultat 167 accions o projectes a desenvolupar”, va afirmar Vero Medina.

Tots els grups municipals van donar el seu suport a la redacció d’aquest nou Pla de Joventut Local de Roses, tot i que el portaveu del PSC, Toni Rodríguez, després de felicitar a la ponent per la redacció del document, va afirmar que si “no s’acompanya amb moltes més accions que no només depèn de la regidora de Joventut, sinó de totes les regidories i del suport de les administracions i de la societat en general els joves no ho tenen fàcil, per tant, hem de ser més reivindicatius demanant canvis normatius socials, laborals i d’altres àmbits que ajudin als joves”. Rodríguez va remarcar que “el futur dels nostres joves no és fàcil, però hem de lluitar perquè ho sigui”.

Per la seva part, el portaveu de Cs, José Manuel Álvarez, va afirmar que “a nosaltres ens preocupa la formació i el treball dels joves, i durant l’elaboració del Pla ja vam oferir la nostra aportació en aquest sentit, i creiem que s’ha fet una gran feina en la elaboració d’aquest nou Pla Local de Joventut i tindran el nostre suport”.

El portaveu de Lliures, Pere Gotanegra, va argumentar el seu vot a favor dient que “un dels pilar bàsics de la nostra societat és la joventut perquè representen el futur, i per això s’han d’implementar accions que donin respostes a les seves demandes i necessitats i aquest Pla Local de Joventut engloba una sèrie d’accions que serviran de guia als nostres joves, i esdevé un instrument idoni per aconseguir la participació del jovent en tots els sectors”. Gotanegra va concloure la seva intervenció afirmant que “és un Pla Local de Joventut molt ben redactat”.

Manel Escobar, portaveu del PPC Roses, també va afirmar que “aquest és un bon document, i tan de bo tal i com està plasmat el text d’aquest Pla Local de Joventut es pugui portar a terme per a que el nostre jovent en surti beneficiat”.

La regidora de Joventut va tancar el torn d’intervencions després agrair el suport per part de tots els regidors, dient que “aquest és un Pla Local de Joventut ambiciós i viu, en el sentit que es poden afegir o treure propostes, i es valorarà anualment entre els joves, tècnics, personal docent dels instituts i polítics el seu desenvolupament”.

Si la Direcció General de Joventut de la Generalitat aprova el document, Roses disposarà d’un Pla de Joventut després que l’anterior, el que es va presentar al 2016, en ser desestimat per la Generalitat en un primer moment, no va obtenir la subvenció corresponent durant el primer any per al seu desenvolupament.

Els 5 eixos del Pla Local de Joventut de Roses

El primer d’aquests eixos d’acció gira entorn a participació i governança, on s’impulsaran projectes de pressupostos participatius, d’autogestió, la Fira de projectes +18, l’Espai Àgora, o l’organització de trobades amb la regidora de Joventut. L’eix diversitat i inclusió preveu convocar la taula de convivència juvenil, la realització d’una campanya participativa sobre diversitat, o les trobades sobre assoliment d’habitatge digne per a joves, entre d’altres. En matèria d’educació, formació i ocupació, s’impulsaran accions com l’estudi d’oportunitats i necessitats laborals del municipi, la col·laboració amb el sector privat per a la diversificació de feines de temporada i de llarga durada, la creació de cicles formatius i educació formal homologada en sintonia amb les oportunitats del territori, o la participació en formacions d’economia regenerativa i d’economia social i solidària per enriquir el teixit econòmic del municipi.

El pla d’actuacions de l’eix dedicat a cultura, esports i oci, engegarà propostes com l’anomenada “Roses respira Teatre”, accions artístiques interculturals, explorarà la creació d’una cooperativa de treball de Guies Esportius i de Natura, i avançarà en la implementació del Pla d’abordatge de les Violències Sexuals que sorgeixen en l’àmbit de l’oci nocturn. Per últim, salut i medi ambient preveu projectes com la custòdia de platges, activitats de sensibilització o la realització de  campanyes de salut i d’alimentació sana, entre d’altres. 

Ocupació i habitatge, principals problemàtiques

La diagnosi realitzada de la situació actual en el municipi, ha posat de manifest que formació i l’ocupació són dos dels aspectes que més preocupen a la població juvenil de Roses.  Amb un alt nivell d’exili juvenil produït per la manca d’ofertes de feina fora de temporada, es detecta la necessitat de diversificar l’oferta laboral i els recursos formatius per avançar en la desestacionalització, potenciant recursos propis del municipi com el patrimoni natural, històric, esportiu, etc.  L’atur juvenil, situat en un 14,7% durant els mesos d’hivern, fa també palesa la necessitat d’una millor vinculació entre oferta formativa i laboral.

Pel que fa a l’habitatge es troben a faltar lloguers de tot l’any o bé l’accés a habitatge propi amb un valor accessible que permeti l’emancipació dels joves. En aquest àmbit, cal remarcar que el Pla Local d’Habitatge en què treballa actualment el consistori ja contempla el lloguer d’habitatge juvenil.

Un pla transversal i obert a les noves necessitats

El Pla Local de Joventut marca les línies a seguir en matèria de joventut durant els propers 4 anys. Tot i així, s’ha concebut com un document viu, adaptable a les necessitats reals del col·lectiu de joves del municipi que, per tant, anirà evolucionant amb el pas del temps.