Roses aprova una moció a favor de la protecció del sistema sanitari d’Atenció Primària

CAP de Roses
El Centre d'Atenció Primària de Roses

Una proposta que va presentar el PSC Roses i que va ser aprovada per tots els grups polítics menys Junts per Roses i ERC

En el ple ordinari del mes d’octubre de l’Ajuntament de Roses el grup municipal del PSC va presentar una moció a favor de la protecció del sistema sanitari d’Atenció Primària.

Presentada pel portaveu socialista, Toni Rodríguez, la proposta (reproduïda a sota) critica l’actuació del Govern de la Generalitat per fer front a la pandèmia. “Les coses no s’han fet bé. Es va precipitar la desescalada”, es diu a la moció. També, la mateixa, afirma que “la Covid-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema sanitari. El millor, les i els seus professionals… El pitjor és el desmantellament del sistema sanitari, que està portant a la pràctica el Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’excusa de la Covid-19, especialment en l’Atenció Primària”.
Una proposta en la que es demana “la restauració de tots els serveis que proporcionaven els CAP’s als veïns i a les veïnes, considerant indispensable i urgent retornar a oferir la totalitat dels serveis mèdics que s’hi prestaven i de forma presencial… No només amb atenció telefònica”. I per això, entre d’altres punts, reclama  “a la conselleria de Salut que aporti els recursos, tant materials com humans, pel reforçament de l’Atenció Primària, base per la lluita contra la propagació de la pandèmia”.

El primer en intervenir per donar el seu vot a favor va ser el regidor del PPC, Manel Escobar, que va afirmar que “no tinc res a dir, per a mi és correcta la moció, només vull demanar més servei en assistència sanitària a les persones perquè no es quedin sense el seu servei sanitari”.
Pere Gotanegra, regidor de Lliures, també va donar el seu suport dient “estic totalment a favor de la moció tot i que no estic d’acord amb el punt número 4, que diu “donem suport a les mobilitzacions”, perquè considero que fent vaga no se soluciona els problemes, i menys ara que tant necessitem els metges i els professionals sanitaris”.

El portaveu de Ciutadans, José Manuel Álvarez, va argumentar per donar el seu vot a favor que la Generalitat “no ha invertit en Salut aquest darrers anys, ha baixat la inversió en quasi un 30%, i tots sabem en que s’han gastat aquests diners, uns diners que eren pels nostres joves i els nostres avis i que se’ls han gastat en una lluita del no res i per destrossar la unitat d’aquesta fantàstica terra, i Ciutadans recolza aquesta moció per aquestes raons i perquè, en definitiva, no s’han fet les coses bé”.  

El portaveu de Gent del Poble, Félix Llorens, també va donar el seu suport afirmant que “amb el sentit general de la moció estem d’acord, com no pot ser d’altra manera, perquè creiem que s’ha d’invertir en Sanitat que ara està passant per un temps molt tens, però sí que és veritat que en el primer punt de la moció hi ha un oportunisme polític, perquè si el PSC estigués governant a Catalunya no s’hagués presentat aquesta moció en aquest plenari, perquè es molt fàcil demanar més recursos i més personal quan tots sabem que els recursos que té la Generalitat són els que els hi transfereix l’Estat espanyol”.

El portaveu d’ERC Roses, Joan Plana, va argumentar el vot en contra del seu grup dient que “ens en sembla qüestionable que el Partit Socialista, justament, presenti aquesta moció. Podríem començar per explicar tots els problemes reals de la manca de recursos de Catalunya, que tots coneixem, però a més hi ha una altre motiu, i és que el Partit Socialista vol tenir un rèdit polític presentant una moció com aquesta, i creiem que és inapropiat aprofitar aquesta crisi sanitària per treure un rèdit polític d’un partit que, a més, està governant a l’Estat espanyol, el qual també ha quedat sobrepassat a causa de la pandèmia. És una moció oportunista”.

L’alcaldessa Montse Mindan va intervenir en lloc del portaveu de Junts per Roses, Marc Danés,  per dir que “no podem votar a favor, diu la moció que “es va deixar la responsabilitat en mans dels ciutadans i les ciutadanes”, i tant, però compartida i és que la responsabilitat última sempre serà personal. Es demana més recursos tant materials com humans, quan avui dia ja no hi ha gent per contractar ni espais per poder fer l’Atenció Primària en condicions, per tant, no crec que sigui el moment de demanar una assistència sanitària com hi havia abans… Si d’aquí a un temps, quan arribem a la normalitat, realment el sistema sanitari es basa en un telèfon jo votaré a favor que l’assistència d’un metge ha de ser presencial, però no és el moment de presentar aquesta moció i menys ara que s’està multiplicant per molt la casuística del contagi”.

El regidor del PSC, Toni Rodríguez, va afirmar que “és veritat que nosaltres hem debatut si presentar aquesta moció en aquest moment, però creiem que el debat és necessari, que és necessari explicar a la ciutadania la situació de la que venim. Com també és veritat que ens hem confiat tots, ciutadans i administracions, que la cosa anava bé i ha hagut una mica de relaxació”.

Rodríguez va concloure la seva intervenció final afirmant que “aquesta moció, en realitat, el que pretén és posar en evidència la necessitat de tenir un sistema sanitari públic, fort i potent”.

La moció va ser aprovada per 9 vots a favor (3 del PSC, 2 del Gent del Poble, 2 de Cs, 1 de Lliures i 1 del PPC) i 7 vots en contra (4 JxRoses i 3 d’ERC ja que la regidora Vero Medina no va assistir al ple).

Moció que presenta el Grup Municipal PSC -CP Roses, a favor de la protecció del sistema sanitari d’Atenció Primària

Exposició de motius

Estem en front d’una crisi sanitària sense precedents, que segons la OMS tindrà 780 milions de persones contagiades. Com era previsible aquests darrers dies s’han anat produint, cada vegada en més àmbits territorials de Catalunya nous brots de la covid-19. Les coses no s’han fet bé. Es va precipitar la desescalada. Les indicacions de la conselleria de Salut eren confuses (les residències van arribar a rebre més de 60 protocols diferents), i es va deixar la responsabilitat en mans dels ciutadans i les ciutadanes: distància, mans i mascareta. Però el Govern de la Generalitat es va oblidar de la seva responsabilitat com a govern: prevenir, detectar, testar, seguir, aïllar i posar en quarantena. Ha fallat el rastreig i el seguiment de nous casos així com la identificació de contactes. No va preveure recursos humans ni tecnològics.

La Covid-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema sanitari. El millor, les i els seus professionals, homes i dones que ha lluitat i estan lluitant a primera línia, la seva implicació i la seva dedicació. El pitjor és el desmantellament del sistema sanitari, que està portant a la pràctica el Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’excusa de la Covid-19, especialment en l’Atenció Primària . És, per això, que demanem la restauració de tots els serveis que proporcionaven els CAP’s als veïns i a les veïnes, considerant indispensable i urgent retornar a oferir la totalitat dels serveis mèdics que s’hi prestaven i de forma presencial, com a pilars de l’atenció de proximitat que ens mereixem. Si aprimem l’atenció primària, perdem els efectes de la prevenció i la possibilitat de diagnosticar abans que sigui tard .

Considerem que és necessari que la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya recuperi horaris, no només amb atenció telefònica, i serveis que s’han deixat de prestar, i que informi a la ciutadania. La salut no pot dependre d’un telèfon. Posem, per tant, de relleu la reducció que s’està produint de serveis i atenció ciutadana en els centres de salut. Així mateix, denunciem la disminució de la freqüència d’atenció i demanem que s’acabin les cues al carrer per fer la tria entre Covid i no Covid.

Considerem que la digitalització en la gestió és necessària, però que no es pot fer un canvi de model aprofitant la pandèmia actual del Covid-19 i sense justificació ni avís previ, amb molta atenció telefònica que provoca retards importants i que allarga l’atenció presencial per part d’especialistes, fet que també està causant problemes amb el seguiment i prevenció de malalties cròniques.

No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos humans i materials necessaris per fer una detecció eficaç dels positius, investigació dels casos, rastrejadors dels contagis i aïllament dels pacients positius per poder fer front a aquesta nova situació. A més, per tant, reclamem que la manca de recursos per part dels professionals dels centres de salut, sigui recuperada, i que disposin de metges i infermers suficients.

Recordem que en els darrers 10 anys, la despesa de la Generalitat de Catalunya en Salut ha baixat un 27%, fet que ha comportat la pèrdua de 920 facultatius, que serien més necessaris que mai en la situació d’emergència sanitària que avui patim.

Les diverses mobilitzacions dels col·lectius de sanitaris d’aquestes setmanes, ens indiquen els veritables punts febles d’unes polítiques que han sobrecarregat i tensionat en excés el sistema i les estructures professionals, i que si avui funciona, és per la gran vocació de dedicació i de servei del nostre personal sanitari.

Així mateix, és més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials. Entre aquests col·lectius, més concretament la gent gran amb poca mobilitat, que veuen com el seu metge no els pot fer el seguiment bàsic (tensió, sucre…), sense poder-se desplaçar lluny del seu hàbitat, en moltes ocasions.

El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència a milers de veïns i veïnes de la nostra comarca, posant especial atenció als col·lectius més vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells veïns i veïnes que tenen més dificultats per realitzar desplaçaments.

És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels següents:

Acords

  1. Reclamem a la conselleria de Salut, doncs, que aporti els recursos, tant materials com humans, pel reforçament de l’Atenció Primària, base per la lluita contra la propagació de la pandèmia.
  2. Instem a la conselleria de Salut, el retorn a la normalitat dels serveis d’atenció mèdica primària, amb la reobertura dels Consultoris locals del nostre municipi per atendre els seus veïns i veïnes.
  3. Instem a millorar, a les conselleries de Salut i Benestar Social, la seva coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials.
  4. Donem suport a les mobilitzacions que s’estan produint en el sector: vaga de metges interns residents, vaga de metgesses i metges a l’atenció sanitària i vaga del transport sanitari. Instem, per tant, a la conselleria de Salut que treballi per cuidar a qui ens cuida, recordant que tenen els pitjors sous i les pitjors condicions d’Europa.
  5. Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut, un pacte que sigui consensuat amb tots els agents implicats. Un pacte per un sistema de salut  públic,  universal,  equitatiu i de qualitat on la salut pública i l’atenció primària siguin els pilars fonamentals de la nostra sanitat.
  6. Notificar aquest acord la conselleria de Salut i la conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a la delegació del  govern  de  l’Estat,  a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana  de Municipis, al Consell Comarcal, als  grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les direccions dels CAP’s del municipi.”