Roses aprova una moció d’agraïment i de protecció davant actes d’assetjament als professionals que treballen per afrontar la crisi de la Covid-19

Ajuntament de Roses

Imatge del ple telemàtic de l'Ajuntament de Roses celebrat el passat dimecres, 29 d'abril / Foto: arxiu

Una moció que va ser qualificada “d’oportunista” i “bel·licista”, i que es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, PSC, Cs, Lliures, PP i les abstencions de Junts x Roses i Gent del Poble

En el ple ordinari de l’Ajuntament de Roses del mes d’abril, celebrat aquest passat dimecres de manera telemàtica, el portaveu de Cs, José Manuel Álvarez, va presentar una moció, després que s’aprovés amb incloure-la amb caràcter d’urgència a l’Ordre del Dia per tal d’agrair als professionals que exerceixen tasques per a afrontar la crisi del covid-19, així com de la protecció efectiva dels mateixos davant actes d’assetjament o assenyalament pel sols fet de la tasca que fan.

Segons va enumerar Álvarez, la proposta vol que l’Ajuntament de Roses condemni qualsevol estigmatització i manifestació d’intolerància i discriminació a les persones que durant l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra el COVID- 19; que s’agraeixi als professionals que han lluitat en primera línia contra la malaltia; que es garanteixi els protocols i materials de protecció adequats, i que es doni suport des de l’administració als treballadors que hagin pogut ser objecte d’estigmatització o discriminació.

Tant el portaveu del PP, Manel Escobar, com el de Lliures, Pere Gotanegra van votar a favor de la proposta amb un explícita afirmació, “donem suport a la moció”.

El següent a intervenir, el portaveu de Gent del Poble, Félix Llorens, va ser molt crític en afirmar que “crec que presentar aquesta moció està fora de lloc i no s’ajusta a la veritat, crec que sou capaços de discernir entre l’oportunitat i l’oportunisme i aquesta moció no és gens oportuna i sí oportunista, que com d’altres vegades té la finalitat d’aconseguir un titular que faci patxoca que no pas el debat o l’acord que es pot derivar de la moció. Intentar treure un rèdit polític dins el marc de la crisi sanitària en la que estem immersos està fora de lloc, però no som nosaltres qui us ha de dir com heu de gestionar el vostre capital polític. És una moció -va reiterar Llorens- que no s’ajusta a la realitat perquè vostès asseguren ser coneixedors de discriminacions i menyspreu. Fins i tot, a la primera moció presentada abans d’acceptar les esmenes d’Esquerra Republicana, s’atrevien a afirmar que hi havia hagut insults i pressions a als cossos de seguretat i amenaces i coaccions a les forces armades, al personal sanitari i als treballadors dels serveis essencials. Volem que en el torn de rèplica acceptin que totes les afirmacions que encara es mantenen i les que han retirat de la moció no tenen cap constància  que han tingut lloc al municipi, o en el cas contrari demostrin què ha passat”.
Tot i la fort crítica Llorens va afirmar que “ens abstindrem i no la votarem en contra només pel punt que fa referència a donar suport i agraïment als professionals que durant l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra el COVID-19 i han garantit amb el seu treball els serveis bàsics”.

Joan Plana, el portaveu d’ERC Roses va afirmar que “el nostre cas votarem favorablement perquè vam presentar una sèrie d’esmenes que han estat acceptades. Quan vam llegir la moció vam voler diferenciar dos elements. El primer és que és veritat, tot i que no tenim constància que hagi passat a Roses, que treballadors públics d’altres poblacions han estat objecte d’assetjament o discriminació per part dels seus veïns en considerar que aquest treballadors podien ser un focus d’infecció, la qual cosa creiem que és una vulneració dels drets personals d’una gent que s’està jugant la vida en aquesta crisi. Però una cosa és assetjar una persona i una altra que ciutadans, en ús de la llibertat d’expressió, vulguin manifestar la seva disconformitat amb qualsevol institució pública, com pot ser l’Ajuntament de Roses, la Generalitat de Catalunya, la Monarquia o l’Exèrcit. I vam voler adient diferenciar aquests punts de la moció”. L’altra esmena presentada per ERC va ser a l’apartat dels acords de la proposta, concretament on es diu que “l’Ajuntament de Roses secundarà per les vies mes adequades a aquells treballadors o voluntaris que participen en tasques relacionades en la lluita amb la crisi del COVID-19 hagin pogut ser objecte d’estigmatització o discriminació”.
“En aquí
-va dir Plana- plantegem un redactat més obert, que en el cas que això pugui passar s’ha d’analitzar el cas sobre quin greuge ha patit el treballador per donar la resposta més adequada, que no té perquè ser la via judicial. I com totes dues esmenes han estat acceptades, en justa correspondència, votarem a favor”.

El portaveu de JxR, Marc Danés, en la seva intervenció va dir queel primer redactat de la moció tenia un No unànime per part del nostre grup, ja que era una proposta molt bel·licista, però amb el nou text farem una abstenció perquè no volem posar pals a les rodes si realment el que voleu amb aquesta moció és donar les gràcies, tot i que al redactat li falta una mica de sensibilitat, i sobretot sensibilitat envers el poble de Roses, i que és una moció on deixa l’oportunitat de fer una agraïment més extensiu a als treballadors sanitaris, de la Brigada Municipal, de la residència, la Policia Municipal i a tots els voluntaris/es que estan fent mascaretes, portar menjar als seus veïns, entres d’altres. Aquesta moció -va concloure Danés- l’ha faltat positivisme, perquè dona a entendre que a Roses hi ha molta problemàtica, que la gent ataca molt i no es parla de la positivització, la solidaritat que està succeint al nostre municipi. I a més, l’Ajuntament de Roses ja està fent els agraïments a tothom”.

Toni Rodríguez, el portaveu del PSC Roses, després d’expressar “el nostre condol a aquelles famílies que han perdut essers estimats,  el nostre ànim a aquells que s’han contagiat i estan a casa o als hospitals i el nostre agraïment al personal dels centres de salut i socials d’emergències, al personal dels serveis essencials i a tots els treballadors i treballadores que des del seu àmbit estan treballant per tota la ciutadania, i aquesta per respectar el confinament”, va afirmar que “la presentació de la moció és producte de dues coses: una, la por i el desconeixement de la gent, les quals no els eximeix que estan vulnerant el dret i els aspectes més íntims d’unes persones que estan fent molt pel demés. I nosaltres votarem que sí perquè creiem que el que es manifesta a la moció s’ha d’evitar, la gent no ha de tenir por, sinó respecte a la malaltia i les persones que lluiten per combatre-la”.

El ponent de la moció, el portaveu de Cs, José Manuel Álvarez, va donar les gràcies als regidors que van donar el seu suport, per tot seguit replicar al qualificatiu d’oportunisme expressat per Fèlix Llorens, dient que “oportunisme seria la persona que va presentar la moció, no digués res a la resta de portaveus, i no ha estat així, ja que des del minut 1 Ciutadans s’ha obert a que tots diguessin la seva, com va fer el portaveu d’Esquerra Republicana”. Álvarez va concloure la seva intervenció afirmant que “aquesta moció que engloba a tot el món, engloba a Roses i tot el país, i que crec que feia falta i calia presentar-la”.

La moció es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, PSC, Cs, Lliures i PP i les abstencions de JuntsxRoses i Gent del Poble.

Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Roses d’agraïment a professionals que exerceixen tasques per a afrontar la crisi del covid-19 i de protecció efectiva dels mateixos davant actes d’assetjament o assenyalament pel mer fet de tal acompliment

Exposició de motius

La pandèmia mundial per COVID-19 ha despertat una ona de solidaritat i d’admiració cap als professionals que en ple Estat d’Alarma treballen incansablement per a salvar vides i perquè  el país no es paralitzi. Les mostres de solidaritat s’han repetit en el confinament i fins i tot han tingut una cita ineludible a les 20.00 h quan milions de ciutadans surten als seus balcons i jardins a aplaudir a professionals sanitaris, personal del supermercat, netejadors, repartidors, escombrariaires, transportistes… En definitiva el personal essencial que continua acudint al seu treball, en molts casos sense ser proveïts de suficient material de protecció i que amb el seu esforç manté en peus la societat.

No obstant això, també han estat objecte de discriminació i menyspreu per part de persones el temor de les quals a contagiar-se els ha portat a atemptar contra els drets d’aquells que lluiten en primera línia contra la pandèmia COVID-19, com hem vist en casos de professionals, especialment sanitaris i cossos de seguretat, als quals, en alguns casos puntuals, se’ls ha pressionat o estigmatitzat perquè no tornessin a les seves llars després de les seves jornades laborals.

Des de les administracions hem d’actuar contra aquestes situacions, amb manifestos i impulsant fins i tot si és necessari accions legals per a protegir als treballadors públics i per a donar cobertura legal a aquells treballadors o voluntaris d’altres sectors que estan treballant de manera activa en la defensa de tots i per això estan sofrint aquestes situacions.

Els treballadors que garanteixen els serveis bàsics i aquells que lluiten en primera línia contra el *COVID-19 han de ser objecte d’especial protecció per part de les autoritats, que han de vetllar per preservar-los de qualsevol mena de mal a la seva dignitat. El millor aplaudiment que poden rebre és el del respecte i la consideració.

És per tot l’anterior, amb l’objectiu d’acabar definitivament amb la intolerància i per a fer costat als nostres professionals que el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Roses, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,

Acords

Primer.- L’Ajuntament de Roses condemni qualsevol estigmatització i manifestació d’odi basat en la intolerància i discriminació a les persones que durant l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra el COVID- 19 i han garantit amb el seu treball els serveis bàsics.

Segon.– L’Ajuntament de Roses manifesta el seu suport i agraïment als professionals que durant l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra el COVID-19 i han garantit amb el seu treball els serveis bàsics.

Tercer.– L’Ajuntament de Roses garantirà que els treballadors públics compten amb protocols i materials de protecció adequats i vetllarà, en la mesura de les seves possibilitats, perquè des del sector privat també es duen a terme aquestes mesures. Des de les administracions hem d’actuar contra aquestes situacions, amb manifestos i impulsant fins i tot si és necessari accions legals per a protegir als treballadors públics i per a donar cobertura legal a aquells treballadors o voluntaris d’altres sectors que estan treballant de manera activa en la defensa de tots i per això estan sofrint aquestes situacions.

Els treballadors que garanteixen els serveis bàsics i aquells que lluiten en primera línia contra el COVID-19 han de ser objecte d’especial protecció per part de les autoritats, que han de vetllar per preservar-los de qualsevol mena de mal a la seva dignitat. El millor aplaudiment que poden rebre és el del respecte i la consideració.

És per tot l’anterior, amb l’objectiu d’acabar definitivament amb la intolerància i per a fer costat als nostres professionals que el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Roses, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,