Roses aprova una moció després de rebre molt de retrets i crítiques per la seva sola presentació al ple municipal

Ajuntament de Roses
Moment del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roses

La moció presentada per Gent del Poble proposa en el seu enunciat “Rebutjar el vot en contra, en el Parlament de Catalunya, a crear al Parc Nacional dels sistemes dels canyons submarins de la Costa Brava”

Gent del Poble va presentar una moció en el passat ple ordinari d’agost de l’Ajuntament de Roses per tal que la corporació municipal rebutgés el vot en contra de crear al Parc Nacional dels sistemes dels canyons submarins de la Costa Brava que va tenir al Parlament de Catalunya.
En el text de la proposta, presentada pel regidor Francesc Giner, treta d’una moció que va presentar la CUP a l’òrgan legislatiu de la Generalitat de Catalunya, tot i que feia referència a protegir tot el litoral marí català, posava l’accent a la contradicció, segons Giner, del vot dels grups municipals, concretament de ERC, Junts i PSC, a favor de la protecció del medi ambient i del litoral marí, quan aquests mateixos partits van votar en contra al Parlament de Catalunya respecte a la creació el Parc Nacional dels sistemes dels canyons de la Costa Brava.

Giner, després d’acabar l’exposició de la moció, va assenyalar que “el que pretenem amb aquesta moció es que la veu del territori, la dels nostres polítics locals, arribi, sigui quina sigui l’opinió, a organismes superiors com el Parlament de Catalunya per a que sàpiguen realment el que pensem amb el tema del medi ambient”.

Tot i que la moció es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, GdP i Cs (8), l’abstenció del PP (1) i el vots en contra de Junts, PSC i Lliures (7, el regidor de Junts Juan Manuel Fenández, no va assistir), la resposta per part dels socialistes, dels convergents i dels republicans va ser tant contundent, plena de retrets i crítiques, com mai no ha succeït, al menys durant la darrera dècada, en un ple ordinari de l’Ajuntament de Roses.

El portaveu del PSC, Josep Mª Martínez, va iniciar la seva intervenció, per argumentar el seu vot en contra, etzibant: “regidor, vostè amb aquesta moció ens presenta una pel·lícula, una història de bons i de dolents i sovint, en aquestes pel·lícules, ni els bons són tant bons ni els dolents són tant dolents”, per preguntar tot seguit al ponent, “vostè subscriu tot el que diuen i voten els de la CUP?. I fent servir l’enunciat de la moció va tornar a preguntar-li: “sabia vostè que la llei -de protecció i ordenació del litoral- la tenim perquè va ser aprovada per majoria amb els vots a favor de Ciutadans, Junts, ERC i PSC, i amb els vots d’abstenció de Comú Podem, la CUP i el PP?”. Així mateix, Martínez va assenyalar que “els temes proposats per la CUP pel que fa a la protecció del 30% de la superfície marina del Mar Mediterrani i la creació del Parc Nacional dels sistemes dels canyons de la Costa Brava no he trobat els informes de la sessió parlamentària que avalin aquestes propostes, i vostès tampoc les han incorporat a la seva moció que ens presenten, per tant, no podem valorar la qüestió aquí plantejada. Nosaltres estem a favor de tota acció que vagi en la línia de protegir, ordenar, conservar, preservar el litoral marí, però el que no farem serà rebutjar l’acord d’una votació del Parlament de Catalunya, primer perquè tècnicament no sabem si es pot fer i segon perquè no ens porta a enlloc, excepte al titular que vostè pretén de si aquí (Ajuntament de Roses) es vota igual que allà (Parlament de Catalunya).
El portaveu socialista va acabar la seva intervenció proposant al ponent retirar la moció i demanant que “presenti vostè la seva moció, ben documentada i argumentada perquè coneguem tots els pros i contres, si existeixen. Presenti una moció feta a Roses, que demostri que el seu partit és municipalista i que no li calen mocions de la CUP per defensar els interessos de Roses. Si ho fa així coneixerà realment el vot municipalista del PSC de Roses”.

José Manuel Álvarez, portaveu de Ciutadans, va assenyalar que “no entrarem en els pros i en els contres, en sí és o no una pel·lícula, en el que sí que entrarem i és cert és que s’ha de conservar, defensar i protegir el nostre litoral, i entenc que la base de la proposta que presenten els companys de Gent del Poble va en aquest sentit, i tal com vam recolzar la moció en contra el parc eòlic a la nostra badia també considerem que és necessària la protecció del nostre litoral, i votarem a favor”.

El portaveu de Lliures, Pere Gotanegra, va votar en contra afirmant que “actualment, a la Costa Brava, ja disposem d`àrees protegides i de zones biològiques de pesca, les quals són una important eina de gestió per fer front a les pressions a les que estan sotmesos els ecosistemes marins, la biodiversitat i els recursos marins del que depenen molt els sectors socioeconòmics, en especial, la pesca i el turisme, per aquest fet no trobem necessari presentar una proposta per protegir la superfície marina de la Costa Brava de forma permanent, ja que pot repercutir de forma molt negativa sobre aquests sectors”.

Manel Escobar, portaveu del PPC, va explicar que “la preservació del nostre litoral, de la nostra costa està molt bé, i parlar de biodiversitat i el medi ambient em sembla perfecte, però hi ha activitats empresarials que hi viuen del món marí, i que fem?, deixem que arribi a la Generalitat de Catalunya i que en allà quatre persones diuen que sí, que ho porten a davant i que després d’aquesta decisió no pugui sortir cap barca? Això no pot ser, i hem d’anar en compte perquè ens podem agafar els dits. Per això, ens abstindrem en aquesta moció”.

La portaveu de Junts per Roses, Montse Mindan, va rebutjar de manera contundent la proposta de Gent del Poble, dividint la resposta i postura del seu grup en dues parts: “la primera, sobre el vot en contra del grup parlamentari de Junts”, i llegint la documentació que li va fer arribar Junts per Catalunya va dir que “no es considera pertinent la creació, amb caràcter d’urgència, d’una nova àrea, i més sense haver desenvolupat la necessària concertació amb el territori, les capçaleres dels canyons són una zona fonamental per a la pesca professional regulada a través d’un estricte pla de gestió. I per això, va afegir Mindan, tenim un òrgan de cogestió en el que està la Generalitat i els pescadors”, la qual va afirmar que a banda del seu grup al Parlament també va consultar al president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i Patró major de Roses, Antoni Abad, “i la seva resposta ha estat que ni el senyor Dani Cornellà ni la CUP s’han posat en contacte amb el sector pesquer per preguntar-les que els hi semblava, per tant, el que no podem fer és posar tota una zona de pesca important i anul·lar-la de cop”.
A la segona part de la resposta, en referència a la protecció del litoral marí de la que parla la moció, la portaveu de Junts va dir que “SÍ que volem protegir el nostre litoral i amb ell la major biodiversitat de tot el mediterrani a la protecció, però no detriment de la pesca i els pescadors, i NO volem aplanar el terreny a que qualsevol empresa pugui fer a casa nostra, actuacions en detriment de la biodiversitat, l’economia local, i la lluita contra el canvi climàtic, amb l’excusa d’una transició energètica necessària però que no sempre contempla la protecció del medi ambient. Per això, el rebuig dels regidor de Junts a l’Ajuntament de Roses a la instal·lació de macro parcs eòlics sense tenir en compte les veus científiques que apel·len a la protecció de la biodiversitat”. Mindan va acabar la seva intervenció dient, en referència a aquesta moció, que “el que no podem fer és desvestir un Sant per vestir un altre”.   

Vero Medina, portaveu d’ERC, després d’argumentar el seu vot a favor dient que “totes les mesures encaminades a la protecció de la nostra costa han de venir acompanyades per les institucions del territori i agents implicats per ser estudiades en profunditat, i en aquest sentit, la proposta de creació del parc de canyons submarins mereix, d’entrada, tot el nostre respecte i interès. És un projecte que cal valorar en profunditat el benefici que pot tenir per la gent de Roses i de l’Empordà”, va criticar el redactat de la moció afirmant que “lamentem que s’intenti simplificar un debat tant complex amb un titular fruit de la votació d’un dels 11 punts que incloïa una moció sense transcendència en una comissió del Parlament. Lamentem la nul·la fonamentació que té la proposta, no aquesta que es presenta aquí al ple de l’Ajuntament de Roses, presentada per un grup municipal que no disposa dels instruments tècnics per desenvolupar una proposta així, sinó a la moció que presenta la CUP al Parlament, ja que no s’ha tingut en compte que les capçaleres dels canyons són una zona fonamental per a la pesca professional regulada a través d’un estricte pla de gestió i no s’ha parlat amb els pescadors ni s’ha considerat les afectacions que pot tenir per al sector pesquer. Es presenta una moció de protecció del litoral que literalment obvia l’activitat econòmica-marítima més important de la zona. No dubtem de la bona voluntat de la proposta però sí que veiem que els seus promotors demostren un profund desconeixement del territori. No es pot voler governar la costa des d’un despatx de Barcelona”.
Per últim, Medina també va “lamentar que es presentin mocions en aquest ple per buscar polèmica o incomodar a d’altres partits en lloc de fer propostes honestes, i si la finalitat de la moció era posar-nos en un compromís per dir que els grups de l’Ajuntament de Roses que tenen representació al del Parlament de Catalunya voten diferent, dir-vos que heu fracassat d’entrada, perquè nosaltres el que votem en aquest ple ho fem pensant en la gent ens ha votat, i en res més. Si vostès pensen el contrari potser perquè la seva plataforma, Tots per l’Empordà -marca que engloba partits municipalistes independents de l’Empordà, entre d’ells, Gent del Poble- els hi imposa el sentit del vot en alguns temes. No sé si a vostès els governen des de Sant Feliu de Guíxols -municipi on va néixer Tots per l’Empordà- però a casa nostra no deixem que ningú de fora de Roses condicioni el que nosaltres creiem el millor per al nostre poble”.

El ponent, Francesc Giner, va respondre als retrets i les crítiques fent referència, primer, a l’última, afirmant que “els asseguro que Tots pe l’Empordà no es dirigeixen en res, aquesta plataforma ni sabien que la presentàvem. I el que importa d’aquesta moció és el resultat, no qui la presenta”. Pel que fa als perjudicis que tindria per a la pesca, va dir que “encara no s’ha decidit res, el que hi ara és una idea, crear el Parc Nacional dels canyons submarins és un projecte que hi ha, no s’ha decidit res. I és un projecte que bàsicament vol protegir una zona davant la industrialització del mar, com el parc eòlic i altres activitats que no són sostenibles. Només és una idea, un projecte i si es fes hauria d’haver la participació de tots els implicats i de tota la gent que pugui arribar a estimar el territori. Que es treballi per a que es pugui ajudar a fer activitats sostenibles amb respecte amb la gran biodiversitat marina que hi ha és aquest l’objectiu, no que no hi hagi activitats no sostenibles com estan planejades actualment, per exemple, l’eòlica marina o la industria dels creuers”.
Giner, també va contestar que “la creació d’aquest parc -dels canyons submarins- és una oportunitat per consensuar amb la gent del territori com desenvolupar les activitats sostenibles i deixar-nos de grans industrialitzacions del mar”.
Per últim, el regidor de Gent del Poble, va assegurar que “crec, sincerament, que són les grans empreses, com de l’eòlica marina, són el autèntic perill per a la pesca local, no la creació d’un Parc Nacional de canyons submarins”.