Roses aprova una moció pel traspàs de rodalies de RENFE

Ajuntament de Roses
La moció es va aprovar per majoria

Presentada pel grup municipal Junts per Roses, la proposta va ser aprovada per 13 vots a favor i 3 abstencions

En el punt 11 del ple ordinari d’aquest mes de setembre, la portaveu de Junts per Roses, Montse Mindan, va presentar una moció (que es pot llegir a sota), a la que es va afegir Esquerra Republicana, per demanar que l’Estat executi de manera urgent les inversions que promet al sistema ferroviari català i que executi, també urgentment, el traspàs del Servei de Rodalies Renfe i les seves infraestructures per tal que la Generalitat pugui gestionar-lo directament.

Una proposta davant els nombrosos problemes, en forma d’avaries, que pateix contínuament el servei ferroviari de rodalies, perjudicant a diari a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Un cop presentada, Mindan va significar que “aquesta moció implica als ciutadans de Roses perquè tenim molts estudiants que utilitzen aquest servei per anar a la Universitat i gent que necessita aquest mitjà de transport”.

La proposta va ser aprovada per 13 vots a favor, 4 de Junts, 4 d’ERC, 1 Gent del Poble (Francesc Giner no va assistir per problemes de salut), 3 del PSC i 1 de Lliures, i els tres vots abstenció de Ciutadans (2) i el PPC (1).

El portaveu del PSC, Josep Mª Martínez després d’afirmar que “aquesta moció tracta d’un tema que se’n va més enllà de la caseta de l’estany i, per tant, supera  l’àmbit municipal”, de puntualitzar que “de tots és sabut que hi ha també moltes inversions compromeses i no realitzades pel Govern de la Generalitat no realitzades”, i de comparar que Rodalies a Barcelona supera en puntualitat a ciutats europees com Londres, Brussel·les, Dublín, Oslo i Roma, va afirmar que “tot és millorable, això és segur, i la gestió des de Catalunya no sabem si ho garanteix, però com no ho sabem, votarem a favor de la moció”.

José Manuel Álvarez, portaveu de Ciutadans, va assenyalar que “és cert que manquen inversions a Rodalies a Catalunya, però també és cert que falta un AVE a Extremadura i que són necessàries millores al servei ferroviari de València. És diu que aquesta moció es presenta perquè afecta també a Roses, però penso que se’ns escapa de les mans i també preguntaria en què s’han gastat molt milions a Catalunya, i no sabria que contestar, per això ens abstindrem”.

El portaveu de Lliure, Pere Gotanegra va donar el seu vot a favor dient que “aquesta moció, encara que se’ns escapi de les mans, encara que sigui més enllà de la caseta de l’estany, no deixa que a Catalunya som solidaris i a mi m’interessa que a Terrassa-Sabadell-Manresa, i a La Pobla de Lillet no n’hi hagi aquests problemes, per tant, votaré a favor”.

Manel Escobar, portaveu del PPC va donar un vot d’abstenció argumentant que “sí, pot ser sí que hi hagi un dèficit d’inversió a la xarxa de Rodalies, però també és cert que vostès governen indirecta o directament amb el Partit Socialista a Madrid i penso que alguna cosa podrien fer perquè aquestes inversions es portin a terme, perquè si em diguessin d’un altre partit, però precisament el Govern de la Generalitat està governant indirectament a Madrid, i potser podrien començar per allà per veure quines són les exigències que el Govern de la Generalitat que està a Madrid, té, segons vostès diuen a la moció, envers les necessitats dels seus ciutadans. Nosaltres, per no anar en contra del sistema, ens abstindrem en aquesta moció”.

El portaveu de Gent del Poble, Félix Llorens, va recolzar també la proposta afirmant que “tot i que és una moció que se’n va més enllà de l’àmbit territorial de Roses, és veritat que afecta als nostres vilatans alhora de desplaçar-se ja no per Catalunya, sinó per la província o la comarca en patir una mancar d’inversió sistemàtica que pateix l’Alt Empordà”.

Moció presentada pel grup municipal Junts per Roses pel traspàs de rodalies RENFE

La xarxa de Rodalies Renfe de Catalunya i els serveis de mitja distància són infraestructures clau per als desplaçaments diaris de milers de catalanes i catalans. En plena emergència climàtica, a més, són mitjans de transport que han d’ajudar a descarbonitzar la mobilitat al nostre país, convertint-la en més eficient i sostenible.

És per això que, des de l’Ajuntament de Roses, considerem fonamental la inversió en aquestes infraestructures ferroviàries, per garantir el seu bon estat de conservació i millorar el servei que ofereix a la ciutadania. Tanmateix, sembla que el Govern de l’Estat espanyol no considera ni necessari ni urgent prendre mesures per afermar els 462 quilòmetres de vies i les 134 estacions.

L’incompliment recurrent de l’Estat amb les inversions a Catalunya és especialment greu en la xarxa ferroviària. El Pla de Rodalies Renfe de Barcelona entre el 2008 i el 2015 preveia uns 4.000 milions d’euros d’inversió, de la qual només se’n va executar un 14%, mentre que del Pla d’actuacions prioritàries entre el 2014 i el 2016, dels 306 milions d’euros previstos només se’n va invertir un 35%. Aquestes xifres encara empitjoren més si tenim en compte les inversions que l’Estat fa en d’altres territoris. Per cada 100€ pressupostats a Madrid, se n’executen 183€ en realitat, mentre que a Catalunya per cada 100€ pressupostats se n’executen 35€.

Aquesta manca d’inversió genera implicacions negatives amb els horaris, amb retards dels trens, l’estat dels vagons, els passos a nivell pendents de realitzar o múltiples punts negres en matèria d’accessibilitat. La qualitat del servei es veu afectada, negativament, per aquesta infrainversió de l’Estat a Catalunya. Així, mentre que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona s’assoleix un 99% de puntualitat, a Renfe aquestes xifres són estrepitosament molt pitjors.

Des de l’any 2010, en virtut de l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, la Generalitat havia d’assumir responsabilitats de supervisió matèria d’horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris. Tanmateix, la titularitat dels trens, la gestió i l’explotació de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, va seguir en mans d’Adif, l’empresa pública que depèn del Ministeri de Foment, el qual no es digna a fer les inversions necessàries per a garantir el bon servei que mereixen les catalanes i els catalans.

Per tot això, des de fa anys, el Govern de la Generalitat i els municipis que es veuen afectats per aquest servei ferroviari, demanen el traspàs de Rodalies Renfe de Catalunya, per tal d’oferir un servei que s’assimili al de Ferrocarrils de la Generalitat o del Metro. És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i integral del servei per part de la Generalitat. És l’única solució perquè les necessitats de les usuàries siguin garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i una infraestructura adequada

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Junts proposa al ple de la corporació, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat que executi urgentment les inversions que promet. La infrainversió estructural pendent a tot el sistema ferroviari català que depèn de l’Estat impedeix que aquesta sigui una xarxa de qualitat, incomplint els terminis del Pla de Rodalies Renfe i impossibilitant una bona atenció a l’usuari.

SEGON.- Exigir al Govern de l’Estat a completar, íntegrament i urgentment, el traspàs del Servei de Rodalies Renfe i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís d’efectuar la transferència del dèficit tarifari per tal que la Generalitat pugui gestionar-lo directament.

TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.

QUART.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Transport i Mobilitat i Agenda Urbana.