Roses aprova una moció per lluitar contra els desnonaments

La moció va ser presentada pel PSC, amb el consens de CiU i Gent del Poble. Tots tres grups municipals van tirar endavant la proposta amb l’abstenció del PP

Aquesta moció en contra dels desnonaments per motius econòmics que presenta diverses mesures en l’àmbit estatal, autonòmic i municipal. Pel que respecte aquest últim, l’Ajuntament de Roses plantejarà la eliminació de l’impost municipal de plusvàlua i l’impost de béns immobles, IBI, per les persones afectades que sofreixin la pèrdua del seu habitatge en subhasta, i per aquells que aconsegueixin la dació de l’habitatge en pagament del deute, en aquells supòsits que la llei ho permeti.

Així mateix es revisarà els protocols d’actuació dels serveis socials en casos de desnonaments i demanarà la col.laboració dels jutges per buscar la suspensió del desnonament quant aquest sigui per motius econòmics i es refereixi l’habitatge únic i habitual.

L’Ajuntament també oferirà col·laboració jurídica a tots els afectats que així ho requereixin i incentivarà i col·laborarà amb les entitats financeres per buscar altres alternatives al desnonament a través del departament de Benestar Social.
Uns acors municipals que es traslladaran al Consell de Ministres, al Congrés i al Senat, als partits polítics amb representació a les Corts, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a totes les entitats financeres de Roses.

Nova concentració policial

La Policia Local de Roses es va concentrar un altre cop davant l’Ajuntament abans i durant la celebració del ple municipal per protestar, segons un imprés que van repartir, pel augment en més de 130 hores anuals de treball per sobre de la resta de treballadors del consistori rosinc. També demanen, entre d’altres reivindicacions, realitzar el mateix horari que els agents de seguretat del cos dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres.