Roses aprovarà aquesta tarda en sessió plenària unes ordenances fiscals marcades per l’emergència climàtica

Ajuntament de Roses
Moment de la presentació de les ordenances fiscasl de Roses per al 2022

L’Ajuntament de Roses congela la majoria de tributs i fa una aposta fiscal per la sostenibilitat

L’Ajuntament de Roses torna a congelar els impostos i la majoria de taxes municipals per al proper exercici 2022, amb unes ordenances marcades per l’emergència climàtica. Les mesures fiscals que s’aplicaran el proper any, i que s’aprovaran aquesta tarda en una sessió plenària de caràcter extraordinari, es dirigeixen a la promoció de les energies renovables, amb una nova bonificació del 50% de l’IBI per a aquells habitatges que instal·lin plaques solars per a l’autoconsum, i a fer front a la necessitat d’una gestió més sostenible dels serveis, com és el cas del tractament i eliminació de residus, que pujarà la seva taxa un 5%.

Els impostos municipals (IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres-ICIO), tornen a congelar-se a Roses i continuaran sense pujar les seves quotes durant l’exercici 2022. La novetat més destacable, és la incorporació d’una bonificació en l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a aquells habitatges que a partir del gener incorporin instal·lacions de generació elèctrica fotovoltaica per a l’autoconsum, que, amb caràcter general, serà del 50% i s’aplicarà durant 5 anys consecutius. Aquesta bonificació passa a sumar-se a les que ja recullen les ordenances fiscals per a l’impost de circulació i el de construccions i obres per la instal·lació d’energies renovables.  

D’aquesta manera, després de l’aprovació del Pla de Transició Energètica de Roses, l’Ajuntament fa un pas més en l’aposta per avançar en tots els àmbits cap a un model de vida i de gestió de serveis més sostenible, que posi fre a l’emergència climàtica actual. Fruit d’aquesta, un altre aspecte sobre el qual el consistori ha d’incidir és el servei de recollida, tractament i eliminació de residus. El cost que suposa per a Roses la correcta gestió d’aquests residus s’ha vist incrementat durant els darrers anys per l’encariment de l’entrada de deixalles a l’abocador comarcal i per la disminució del reciclatge d’ençà de la pandèmia, fent que l’import a què ha de fer front el municipi hagi passat dels 270.000€ que costava el 2018, als 652.000€ que es preveuen per a l’any 2022. 

Davant d’aquesta situació, les ordenances fiscals per al proper exercici fixen un augment de la taxa per recollida i tractament de residus municipals domèstics i comercials d’un 5%. Malgrat l’augment, que es preveu comportarà un increment en els rebuts de les famílies rosinques d’entre 4 i 5 € anuals de mitjana, l’import recaptat amb aquesta taxa cobrirà un 67% del cost total, assumint l’Ajuntament el 33% restant per evitar augmentar la pressió fiscal a la ciutadania.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha afirmat que “tenim el deure social de fer front a l’emergència climàtica, que cada vegada tindrà més efectes reals i concrets sobre la vida de les persones, com ara l’augment del cost d’alguns serveis. L’Ajuntament ha pres un ferm compromís contra el canvi climàtic i l’abordarà des de tots els àmbits, també des del fiscal, com demostren aquestes ordenances i la nova bonificació de l’IBI dirigida a promoure l’energia sostenible”.

La resta de taxes i preus públics segueixen congelats

La resta de taxes municipals i els preus públics també es mantenen igual que durant l’exercici 2021. D’aquesta manera, -ha destacat el regidor d’Economia i Hisenda de Roses, Marc Danés, tant els impostos com els serveis municipals que ofereix l’Ajuntament de Roses, a excepció del de tractament de residus, és a dir, serveis tan importants com ara clavegueram, subministrament d’aigua, llars d’infants, transport escolar, cementiri, casals infantils o activitats esportives, entre molts d’altres, es mantindran amb el mateix preu durant 2022″. 

Ajustos i adaptacions a la realitat del municipi

La resta de modificacions que incorporaran les Ordenances Fiscals per a l’any 2022, responen a adequacions concretes per ajustar-se a la realitat dels serveis municipals o a les necessitats de la ciutadania. Són les següents: 

  • eliminació de l’obligatorietat de no tenir cap deute pendent per a obtenir l’exempció del pagament dels casals municipals, en els casos en què un informe del departament d’Acció Social així ho justifiqui
  • introducció d’una taxa per a la participació en processos de selecció de personal de l’Ajuntament per suportar els costos que representen aquests processos
  • incorporació d’un apartat de la taxa per ús del domini públic per als talls de la via pública, no contemplats fins ara en el redactat
  • inclusió de l’activitat de nova realització “Aventura Jove”, amb els mateixos preus que el casal Estiu Jove
  • incorporació al redactat de l’ordenança de l’atorgament de llicència d’ocupació temporal a empreses privades per infraestructures de telecomunicacions
  • adaptació de les exempcions de pagament per l’ús d’instal·lacions esportives amb el detall de les entitats que poden gaudir d’aquesta exempció, per a quines activitats i per a quins períodes
  • inclusió de la realització de batejos i cerimònies matrimonials tipus noces d’or, de plata o platí en les instal·lacions municipals que gestiona l’Àrea de Cultura i Festes.