Roses aprovarà dilluns en un ple extraordinari els sous dels regidors de l’Ajuntament

Ajuntament de Roses

La moció presentada per CiU en suport de la Declaració Sobiranista aprovada pel Parlament de Catalunya serà a l'ordre del dia del ple d'avui

L’equip de govern de Roses aprovarà les retribucions a l’assegurar-se que els seus 7 vots a favor seran suficients per fer-ho

Ajuntament de Roses
Ple del cartipàs municipal de l’Ajuntament de Roses del passat mes de juny / Foto: arxiu

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, té el compromís de la portaveu del PSC, Olga Simarro, i del portaveu del PP, Manel Escobar, que s’abstindran en el punt del proper ple extraordinari, que se celebrarà aquest proper dilluns, sobre les dedicacions i retribucions dels regidors de la corporació municipal.

4 abstencions que són suficients, amb els 7 a favor de l’equip de govern, per aprovar que els polítics de Roses puguin cobrar per la seva dedicació a la política, després que al ple extraordinari sobre el cartipàs municipal celebrat al juny, no ha hagués acord en l’apartat, sobretot, que feia referencia les dedicacions per assistència, ja que l’oposició va dir que era un sou pràcticament als de dedicació exclusiva.

Recordem que Convergència i Unió i Gent del Poble, que governen en minoria amb 7 regidors, 5 de CiU i 2 de GdP, no van aconseguir tirar endavant les dedicacions i els sous dels polítics perquè els 4 regidors d’ERC, els 2 del PSC, 1 de Ciutadans i 1 d’Unió Municipal van votar en contra. El 2 dels PP es va abstenir.

Davant d’això, l’alcaldessa de Roses ha passat una nova proposta als partits de l’oposició en el que els regidors amb dedicació exclusiva se’ls rebaixarà el sou uns 5.000 euros l’any, “passaran a cobrar 30.800 a 26.300 a l’any, per la qual hem baixat en 20 % el nombre de les sessions informatives i les de la Taula de Contractació retribuïbles en un any”, ha afirmat l’alcaldessa, la qual ha volgut agrair “el to negociador i conciliador dels regidors del PSC i del PP davant aquesta nova proposta sobre les dedicacions i retribucions”.

ERC no sap si votarà en contra o s’abstindrà

El principal grup de l’oposició, ERC, tot i que “nosaltres, ha assenyalat el seu portaveu, Joan Plana, encara que baixaríem més aquests sous si governéssim, vam dir a l’alcaldessa que ens abstindríem per a que el poguessin aprovar sempre i quan es canviés el ROM (Règim d’Organització Municipal). “Un canvi, ha continuat en Plana, per a que hi hagi un debat polític en els plens en el torn de plens i preguntes, no com ara, en el que no pots dir resi, a més, que la gent que ve de públic al ple pugui dir la seva si l’afecta algun punt de la sessió”.

Una petició en la que Montse Mindan està d’acord, “però no per tractar-la en aquest ple, i per això no sortirà a l’ordre del dia, perquè el ple de dilluns es per aprovar les dedicacions i les retribucions, i no la modificació del ROM, perquè, ha remarcat l’alcaldessa els punts del ple no es mercadegen, o estàs a favor o estàs en contra, per tant, modificarem el ROM (més endavant) perquè li vaig donar la meva paraula, però no ho farem perquè ERC voti en contra o s’abstingui”.

Davant d’això, en Joan Plana ha afirmat que “ho he de parlar amb els altres membres del partit a veure que votem, per la idea inicial, si deslliga la modificació del ROM de la nova proposta de les retribucions, es votar en contra”.