Roses, Ciutat Educadora

Gerard Teixidó

Gerard TeixidóRoses necessita un projecte progressista, capaç de permetre’ns avançar i adaptar-nos als nous temps i als canvis que es produeixen constantment. També en l’educació.

En aquest sentit, els mestres sovint diem als alumnes que s’ha de ser flexible, que no et pots quedar estancat en un assumpte o en una forma de fer les coses, que cal adaptar-se a tot allò que ens va passant i no frustrar-se davant dels imprevistos, entre altres recomanacions. Això és feina de tots, però especialment la màxima responsabilitat és dels que es dediquen al servei públic -des de les escoles o des de les institucions-.

Tanmateix, cal remarcar que l’educació no és únicament la tasca que es desenvolupa a l’escola, sinó que hi ha molts agents implicats: famílies, amics, veïns, grups d’iguals, barri i ciutat, entre altres. Ens referim al concepte de ‘ciutat educadora’, com a referent de l’Alt Empordà. Per això, a part dels diferents agents educadors esmentats anteriorment, també tenim en compte els múltiples factors i àmbits on es dóna l’educació. De manera que la cultura, el patrimoni tangible i intangible, el tipus de turisme, el tipus d’urbanisme,  les pràctiques ecològiques i sostenibles, la interculturalitat, el benestar social, entre altres, formen part del nostre objectiu a enfocar des de perspectives pedagògiques i així contribuir  a la tasca educativa de la ciutat.

Amb això aconseguirem una Roses cohesionada, unida i amb futur. Per fer-ho possible, és imprescindible la col·laboració amb les escoles, el personal docent i les famílies que han de fer front, dia a dia, a les circumstàncies adverses d’un sistema educatiu que pateix retallades i poc suport de les institucions, a part de lleis educatives, ja aprovades, que menyspreen la utilització de la nostra pròpia llengua. L’ajuntament ha de fer de coordinador i mitjancer per encarar i defensar la formació dels nostres alumnes que són els que hauran de fer perdurar la cohesió dels ciutadans, ara en el present i també en el futur. Un futur comú, en el que cada individu pugui desenvolupar-se en aquells àmbits més motivadors per ell, i que en el seu conjunt confeccioni el patró de ciutat plena, completa i pròspera. Amb això ens assegurem que Roses, sigui una ciutat propera i amb continuïtat.

Actualment els ajuntaments tenen, a diferència de molts altres països, molt poques competències en l’àrea d’ensenyament/educació. A més, la nova llei de Règim Local encara limitarà més aquestes competències. Però això no ens desanima ni serveix d’excusa, ja que haurem de lluitar amb les poques eines de les que disposarem i col·laborar i pressionar a les institucions majors que tinguin les pertinents competències, com ara el consell Comarcal, la Diputació, la Generalitat i mentre sigui necessari l’Estat. Construirem les estructures necessàries i els projectes útils per poder seguir avançant i resoldre les problemàtiques de Roses que s’han de tractar a l’àrea d’educació.

Actualment, ens trobem a l’inici del curs escolar, que anirà acompanyat d’un curs polític intens, però que segur que serà igual d’engrescador i ple d’il·lusions, com les dels alumnes que es retroben amb els seus companys carregats d’energia i comencen a pensar en tot allò que podran fer d’ara en endavant.

Gerard Teixidó
Coordinador d’Educació d’ERC Roses