Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Roses compte amb els monitors del municipi pels Casals d’Estiu

Per tal de  donar compliment a la Llei de Pressupostos de l’Estat 2013, que no permet una contractació directa d’aquest tipus de monitoratge temporal per part dels municipis, la Mesa de Contractació Permanent de l’Ajuntament de Roses ha fet ja una proposta d’adjudicació  a favor de l’empresa  TENNISCOLA  SL, per tal de que sigui aquesta la que organitzi i gestioni els Casals Municipals d’Estiu d’enguany

Casals d'Estiu RosesL’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Roses prepara com cada any la gestió dels casals d’estiu del municipi. Enguany, però, s’ha trobat que amb la nova Llei de Pressupostos 2013, no s’ha pogut contractar els monitors directament. Per aquesta raó s’ha fet un concurs públic d’empreses per poder-ne portar la gestió.

Davant de l’interés municipal per  mantenir de la contractació dels monitors i monitores que formen part de la Borsa de treball per cobrir les necessitats temporals de personal d’activitats, degut a l’experiència i qualitat assolides per aquests joves en edicions anteriors, i també  a que, en molts casos, aquests són estudiants del mateix municipi que troben en aquests casals una bona oportunitat laboral durant les vacances d’estiu, l’Ajuntament de Roses ha fet saber a l’empresa adjudicatària  de  l’existència d’aquesta Borsa.

La Llei de protecció de dades  no permet  a l’Ajuntament facilitar les dades de caràcter personal, per això, tots els monitors que estiguin interessats en formar part de la plantilla dels Casals d’estiu, cal que es posin en contacte el més aviat possible amb l’empresa TENNISCOLA SL (amb seu al Club Tennis Roses), per tal que aquests puguin fer la seva pròpia selecció.