Roses condiciona la cuneta de la carretera de les Arenes per a bicis i vianants

Vila de Roses

Els treballs de condicionament es porten a terme a la cuneta i el voral dret, en direcció a Cadaqués, de la carretera de les Arenes

Els treballs d’arranjament es realitzen en un tram d’1,8 km de de la cuneta i del voral dret, en direcció a Cadaqués, de la carretera de les Arenes

L’Ajuntament de Roses ha iniciat les obres de condicionament de la cuneta i del voral dret (direcció Cadaqués) de la carretera de les Arenes, tasques que s’allargaran al llarg de tot el mes. En total, l’arranjament es realitza en un tram d’1,8 km de llargada i permetrà el pas de bicicletes i vianants, així com millorar l’evacuació d’aigua i la vialitat en aquest punt d’accés i sortida del nucli urbà i de connexió amb les urbanitzacions i horts propers.

Els treballs consisteixen en la neteja del voral dret de la carretera i la perfilació de la cuneta per extreure’n l’acumulació de terres i vegetació produïda amb el pas del temps. D’aquesta manera, es milloren tant l’amplada com la visibilitat i la capacitat de desguàs de la carretera.

Un cop enretirats els materials, s’anivellarà el voral, d’una amplada d’1,5 metres, per tal que aquest sigui transitable tant per vianants com per bicicletes, connectant així des de la caserna del Mossos d’Esquadra fins a la carretera de Cadaqués.

Els treballs tenen prevista una durada màxima d’un mes amb un cost és de 24.000 €.