Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Roses congela impostos i puja taxes per al 2024

Ajuntament de Roses
El ple ordinari del mes d'octubre de l'Ajuntament de Roses on es van aprovar les ordenances i taxes municipals pel 2014

El ple ordinari d’aquest mes d’octubre de l’Ajuntament de Roses va aprovar congelar els impostos de l’IBI, de la Plusvalua, de l’IAE i el de construccions, i augmentar la taxa de recollida i eliminació de residus en un 50%

La sessió plenària del mes d’octubre de Roses, celebrada ahir dilluns, 23 d’octubre, al vespre, va aprovar per majoria l’acord de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024.

Moment en que l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, i la regidora d’Economia i Hisenda, Joana Pérez, presentaven les ordenances municipals del 2024

Unes ordenances que l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, i la regidora d’Economia, Joana Pérez van presentar a la premsa al matí i en la que es va destacar que les principals novetats seran l’actualització de taxes amb l’objectiu d’aconseguir l’equilibri entre els ingressos municipals i l’augment generalitzat dels preus de serveis i subministraments experimentats en els darrers anys, mentre que la majoria d’impostos municipals, com IBI, IAE, Plusvàlua i Impost de construccions, es congelen i mantindran les mateixes tarifes que durant el 2023.

Recollida i eliminació residus: adaptació al cost real del servei i a la nova legislació

L’Ajuntament de Roses apujarà la taxa per la recollida de residus domèstics i comercials un 50% el pròxim any. L’augment és degut a l’increment dels costos que ha patit el servei durant els darrers exercicis, així com l’augment previst amb el nou contracte del servei, ja que l’actual finalitza el proper mes de març. D’altra banda, l’increment busca ajustar-se al compliment de la nova legislació estatal que estableix que, a partir de l’any 2025, tots el costos associats a la recollida i gestió de residus hauran de ser compensats íntegrament per les taxes establertes pel municipis.

Una fita que l’Ajuntament de Roses està lluny d’assumir, ja que aquest 2023 la recaptació de la taxa d’escombraries assolirà tan sols un 60% del seu cost real. Amb l’increment previst per a l’any que ve, es preveu arribar al 79,54% dels 8 milions d’euros que costarà el servei, havent d’assumir l’Ajuntament encara el 20% restant (1’6 milions d’euros).

La regidora d’Hisenda, Joana Pérez, va assenyalar durant la presentació que “l’objectiu marcat és donar compliment a la llei d’una manera gradual, al temps que incidir en l’optimització d’un servei que es bàsic per al municipi i la ciutadania, i que considerem que té un marge de millora en el què pensem actuar amb la nova licitació del contracte”.

Una altra modificació d’aquesta taxa és la inclusió de tarifes de la deixalleria per a empreses privades que dipositin runes i residus de la construcció, fustes, voluminosos i residus verds, amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús als professionals i evitar-los un trasllat de residus a altres municipis o els abocaments inadequats quan es realitzen treballs de construcció o jardineria.

La majoria d’impostos, congelats

En l’apartat d’impostos municipals, les ordenances fiscals del 2024 mantenen IBI, plusvàlua, IAE i impost de construccions amb els mateixos preus que els actuals i l’únic impost que puja serà el de circulació, amb un increment del 5,4% corresponent a l’IPC.

Puja la grua i el dipòsit de vehicles: erradicar l’incivisme i evitar que tot el municipi pagui les infraccions

L’actualització de les tarifes corresponents als serveis de la Policia Local són les que experimenten un major increment amb l’objectiu de compensar parcialment els costos dels serveis que ha d’afrontar l’Ajuntament. L’augment més destacat és el del servei de de grua amb trasllat a dipòsit de turismes, amb un 86,57% d’augment i que passarà dels 67 € actuals als 125. En el cas de ciclomotors i motocicletes, l’increment serà d’un 38,89%, passant dels 36 al 50 euros. Per la seva banda, les estades en el dipòsit de vehicles augmenten dels 6,50 euros/dia als 10 € per a turismes, de 3 a 5 € en el cas de ciclomotors i d’1 euro a 3 per a altres tipologies de vehicles (bicicletes, patinets…).

Amb aquesta mesura, va remarcar la regidora, “es passarà a cobrir un 33,19% del cost que tenen aquests serveis, mentre que durant el 2023 aquesta cobertura ha estat tan sols d’un 19,77%. Volem que el missatge del govern sigui clar respecte als comportaments incívics i als infractors que no respecten les normes d’aparcament. Volem posar ordre a Roses i apostar perquè siguem cada dia més cívics, endreçats i responsables i no és lícit que el cost que tenen els actes incívics hagin de ser assumits en gran mesura per part del propi Ajuntament i, en conseqüència, de la nostra ciutadania”.

Pujada del 5,7 de l’IPC a taxes, ocupació via pública,  aigua i clavegueram

L’ocupació de via pública i d’instal·lacions municipals, així com les taxes corresponents als serveis funeraris, mercat cobert i serveis de temporada (lloguer de patis i caiacs, taquilles de tiquets, punts d’amarrament, lloguer de gandules…), s’incrementen el 5,70% de l’IPC. La mateixa puja tenen el subministrament d’aigua i el clavegueram, augment amb el qual el consistori preveu compensar l’increment del cost dels serveis del darrer exercici.

L’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, va concloure la presentació de la modificació de les ordenances municipals assenyalant que “la congelació de tributs i taxes al llarg dels anys, acaba produint un important desequilibri entre els ingressos que rep l’Ajuntament i les  despeses a què ha de fer front, que sí es veuen contínuament augmentades amb els IPC anuals i les pujades de serveis i subministraments. Amb les noves ordenances, volem reduir aquest desfase que acaba repercutint en la qualitat dels serveis i de les inversions que es realitzen al municipi, tot i que ho fem bàsicament a través de l’apartat de taxes, sense repercutir l’augment en impostos tant importants per a les famílies com l’IBI, que segueix congelat. Un altre fet destacable és el missatge que volem enviar als infractors i incívics, les persones que aparquen malament han de ser conscients que, a partir d’ara, cometre aquestes infraccions tindrà unes sancions superiors i més proporcionals, tant pel que fa a la grua com al dipòsit de vehicles municipal”.