Roses congela la majoria de les Ordenances fiscals per 2016 amb el consens de l’oposició

Ordenances Fiscals de Roses

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el regidor d'Economia i Hisenda, Marc Danès, presentant les Ordenances Fiscals per 2016

Les úniques Ordenances Fiscals que es veuran incrementades són l’impost de l’IBI, la taxa d’escombraries i els cursos de la Piscina Municipal

Ordenances Fiscals de Roses
L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danès, presentant les Ordenances Fiscals per 2016

L’equip de govern de Roses ha portat a terme diferents reunions amb els grups de l’oposició per presentar-les les Ordenances Fiscals i que poguessin participar en el seu redactat definitiu. Unes trobades amb la voluntat de trobar un consens gràcies a la incorporació de diverses propostes i millores incorporades pels diferents grups municipals, per la qual cosa “entenem que han estat unes ordenances molt treballades”, ha significat el regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Roses, Marc Danés, que juntament amb l’alcaldessa Montse Mindan han presentat les ordenances fiscals per a 2016, i que s’aprovaran, amb tota probabilitat, aquest vespre en un ple extraordinari.

L’alcaldessa ha volgut destacar que “les propostes fetes per l’oposició que no han pogut ser incorporades per tractar-se de modificacions més complexes o què requerien una consulta més exhaustiva, l’equip de govern ha adoptat el compromís de procedir a la seva revisió al llarg d’aquest any amb la intenció de consensuar la seva incorporació a les properes ordenances fiscals”.

Es congelen la majoria de les Ordenances Fiscals, excepte la taxa de recollida d’escombraries, l’IBI, i els cursos i serveis esportius de la Piscina Municipal.
“La taxa d’escombraries augmentarà en un 2 %, per suportar l’increment que es fa des de l’abocador comarcal, i per tant cobrir amb els ingressos d’aquesta ordenança les despeses que comporta a l’Ajuntament”, ha manifestat Danès. Un increment, però que “es veurà reflectit per una pujada de només entre 0,35-0,40 cèntims a la factura de l’aigua”.

L’IBI modifica el gravamen

Tot i la política de rebaixa de l’IBI, Impost de Béns Immobles mantinguda a Roses durant els darrers 4 anys, fet que “ha arribat a suposar una reducció acumulada del tipus de gravamen d’un 20,78% (passant del 0,77% aprovat l’any 2011 al 0,61% per a 2015), les ordenances proposen un actualització per a 2016, que passaria a ser d’un 0,65%”, ha avançat Danès.

Aquesta actualització, segons Danès, no respon a la voluntat d’un augment recaptatori per part de l’Ajuntament, “sinó que el què es fa és compensar l’eliminació del recàrrec estatal del 0,0462% vigent fins ara, per tal d’obtenir uns ingressos de prop de 850.000 € a les arques municipals, els quals aniran destinats al Serveis Socials”.

La supressió d’aquest recàrrec doncs, quedarà compensat per l’actualització del tipus municipal en igual quantia, sense que es produeixi una major recaptació per part del consistori per aquest concepte.

Cal destacar que pel que fa a les bonificacions aplicades a l’IBI per a famílies nombroses, el percentatge de la bonificació passa a ampliar-se del 50 al 60%.

Preus públics

Els preus públics pel 2016, és a dir, la biblioteca, l’arxiu, les activitats esportives, els casals, el cementiri, el transport urbà, la llar d’infants o el transport escolar, mantindran les tarifes d’aquest mateix any. En canvi es veuran incrementats l’accés dels majors de 65 anys als recintes de la Ciutadella i del Castell de la Trinitat, que passarà a ser de pagament reduït de 2 €, quan fins ara era gratuït, “i l’increment d’un 3% dels serveis, cursos i sessions esportives de la Piscina Municipal, es fa amb la finalitat d’assolir progressivament que la instal·lació s’autofinanci, un equilibri pressupostari de la Piscina que creiem que s’aconseguirà l’any 2021, i que per aconseguir-ho hem d’augmentar de manera moderada els preus”.

Destacar que en aquest augment no s’inclou les tarifes dels abonaments per fer ús de la Piscina.

En la taxa corresponent a l’ocupació de via pública, s’ajusten a la baixa tarifes relatives a ocupacions temporals de petit format i es permet que les noves altes puguin beneficiar-se de la bonificació (entre un 20 i un 60%) de la tarifa establerta per als establiments que obren tot l’any, amb l’objectiu d’afavorir els nous emprenedors que s’instal·len a Roses.

Cap veí sense llum ni aigua

La taxa per subministrament d’aigua introdueix el concepte de “pobresa energètica”, el qual fa referència la Llei 22/2010, i que evitarà el tall del subministrament a tots els veïns que estableixi el departament de Serveis Socials.

Així mateix, tot i que la previsió de pujada de l’IPC s’estima per a 2016 en un 1,30%, l’Ajuntament de Roses no incrementarà les tarifes de la majoria dels impostos, taxes i preus públics municipals.

Una altra millora és la incorporació d’una nova bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost per als propietaris (persones físiques o jurídiques) que posin els seus immobles desocupats a disposició de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social.

En el cas de l’impost de Construccions (ICIO), s’introdueix una nova bonificació del 90% en la quota per la realització de construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligatòria per imperatiu legal.

En el cas de l’impost de Plusvàlua, s’amplia el concepte d’habitatge habitual per a l’obtenció de la bonificació, permetent que es mantingui aquesta categoria en aquells habitatges desocupats per motiu de malaltia o necessitat d’assistència dels seus propietaris fora del domicili.