Roses construeix una cambra soterrada al passeig marítim per evitar que s’acumuli la sorra al col·lector de clavegueram

Obres al passeig marítim de Roses
En aquest punt del passeig marítim s'està construint la cambra soterrada per evitar l'acumulació de sorra al col·lector del clavegueram

Els treballs de construcció d’aquesta cambra, que es realitzen al costat del monument al Pescador, tindran una durada de 3 mesos amb un cost de 102.000 €, a càrrec de l’empresa Sorea

Obres al passeig marítim de Roses
En aquest punt del passeig marítim s’està construint la cambra soterrada per evitar l’acumulació de sorra al col·lector del clavegueram

Totes les aigües brutes de Roses van a parar al mateix lloc, a l’estació de bombament o col·lector que està situat a prop del monument del Pescador. I l’Ajuntament de Roses ha iniciat d’una cambra soterrada, a pocs metres de l’esmentat monument per evitar que la sorra s’acumuli en el col·lector, com passa actualment.

L’obra consisteix en la incorporació d’un dipòsit acumulador de sorres fet que permetrà efectuar una neteja periòdica més efectiva, ja que per on s’està construint la cambra soterrada  “passen totes les aigües brutes de tot el poble, des de Santa Margarida a Canyelles i l’Almadrava passant per Mas Mates i Mas Fumats, i l’objectiu és evitar l’acumulació de la sorra de la platja a l’estació de bombament o col·lector per que aquest treballi a ple rendiment”, ha manifestat el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Josep Mª Mas Blanch.

D’aquesta manera, es recuperarà la plena capacitat hidràulica del col·lector, que actualment presenta una disminució molt important causada per la sedimentació dels materials sorrencs que entren a la xarxa de clavegueram.

La cambra es construeix amb formigó armat de mides 8,75 metres de llarg i 3,60 d’amplada. La seva funció serà la d’interceptar i sedimentar els sòlids arrossegats a la xarxa de clavegueram, per tal de concentrar-la en el seu dipòsit i permetre la seva fàcil extracció amb maquinària convencional, sense interferir en el flux d’aigua del col·lector.

Les obres de construcció d’aquesta cambra soterrada per evitar que s’acumuli sorra al col·lector de clavegueram, que tindran una durada de 3 mesos, les porta a terme l’empresa Sorea, encarregada del servei d’abastament d’aigua i clavegueram municipal, i d’acord amb les clàusules i acords del nou contracte signat amb l’Ajuntament, és farà càrrec del seu cost, pressupostat en 120.000 euros.