Roses continua renovant el seu enllumenat públic per una millor eficiència energètica

Nou enllumenat públic a Roses

Nou enllumenat a la Plaça del Rei de Roses

La darrera renovació de l’enllumenat públic aconseguirà reduir 63.000 kg anuals l’emissió de CO2 i estalviar un 65% el rebut de la llum

Nou enllumenat públic a Roses
Nou enllumenat a la Plaça del Rei de Roses

Entre les actuacions que l’Ajuntament de Roses realitza dins el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), enguany durà a terme tres actuacions de renovació de l’enllumenat públic que suposaran una reducció en les emissions de CO2 de més de 63.000 kg. Les urbanitzacions de Mas Oliva i Mas Mates, i la plaça del Rei, són els emplaçaments que es renoven aquest 2016.

En els propers mesos es realitzarà a Roses la renovació de l’enllumenat públic de les urbanitzacions Mas Mates i Mas Oliva. En el primer cas, se substituiran 137 llums de vapor de mercuri per 240 leds. Aquest canvi suposarà un estalvi d’un 66% en el consum elèctric, amb un estalvi previst anual de 98.600 KWh, equivalent a uns 13.900 euros. En el cas del Mas Oliva,  el canvi dels 152 punts de llum actual per 168 tipus led, suposarà un estalvi de 57.000KWh anuals, xifra que representa un 65% d’estalvi energètic i 8.089 euros anuals.

Recentment, a més, s’han substituït a la plaça del Rei 17 faroles de vapor de mercuri  per 3 equipades amb làmpada de LED i una columna múltiple cilíndrica de 10 metres amb 3 projectors, també de làmpades LED. Aquesta actuació suposa un estalvi de 7.705 kwh (una 1.088 euros/any).

Resulta remarcable la important reducció en emissions de CO2, principal objectiu del programa PAES, que s’assoleix amb aquestes tres actuacions, les quals sumaran una reducció anual de més de 63.000 kg de CO2.

El PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible), marca les accions i mesures concretes a desenvolupar a Roses per assolir la reducció d’un mínim d’un 20% de les emissions de CO2 per a l’any 2020.

Amb aquesta finalitat, el consistori ha fixat un total de 33 accions a desenvolupar on, a més de les accions en enllumenat públic, s’inclouen d’altres en equipaments municipals (substitució enllumenats per altres eficients energèticament, instal·lació de dispositius d’aturada automàtica d’enllumenat, optimització en la combustió de calderes, substitució de vidres simples per vidres dobles, instal·lació de plaques solars,…); en edificis residencials i sector serveis (foment de la substitució d’enllumenat i electrodomèstics per altres energèticament més eficients, realització de campanyes de sensibilització per minimitzar el consum d’energia,…); en el transport i en la gestió de residus.

Cal destacar que abans de portar a terme aquestes accions dins el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’Ajuntament de Roses ja ha realitzat varies vegades anteriorment la renovació del seu l’enllumenat públic de diferents parts de la Vila. Recordem l’actuació que es va portar a terme l’any 2012, la següent que es desenvolupar un any més tard, al 2013 i la darrera, abans que aquesta, l’abril d’aquest mateix any.