Roses defensa el model d’escola catalana

ordi_extra_28desembreEl ple de l’ajuntament de Roses va aprovar ahir al vespre, en una sessió del ple extraordinària i abans de l’ordinària del mes de desembre, la moció en defensa del model d’escola catalana. Una proposta que van formular els grups municipals del PSC-PM, CiU i Gent del Poble-AM.

La proposta presentada pels grups municipals de Roses excepte el PP rebutja l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOCME) que prepara el ministeri d’Educació i dóna suport a la Generalitat en totes les actuacions que dugui a terme en defensa del català i el model lingüístic actual. El text va ser aprovat per CiU, PSC i GdP, mentre que el PP es va abstenir.

 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.

Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.

Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.

Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.

Pels motius exposat, l’Ajuntament de Roses aprova la següent moció, adoptant els següents

 

ACORDS

 

Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.

Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.

Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.

Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistas i al Govern de l’Estat.

Exit mobile version