Roses demana que l’enderroc de l’antiga depuradora de marisc es faci al setembre i no ara en plena temporada d’estiu

Antiga depuradora de marisc de Roses

Estat actual de les instal·lacions de l’antiga depuradora de marisc de Roses

L’Estat espanyol tenia el projecte d’enderroc de l’antiga depuradora de marisc per aquest mes de juny, però retards en l’adjudicació dels treballs, l’enderroc es volia fer al proper mes de juliol, i l’Ajuntament de Roses va demanar iniciar-ho al mes de setembre, per evitar que es fes quan més turistes hi ha a la Vila

Antiga depuradora de marisc de Roses
Estat actual de les instal·lacions de l’antiga depuradora de marisc de Roses

El Servei Provincial de Costes del Ministeri de Medi Ambient, davant la insistència per part de l’Ajuntament de Roses per a que s’enderroqués d’una vegada l’antiga depuradora de marisc, va anunciar al consistori rosinc que ho tenien tot enllestit, tant el projecte com la partida pressupostària per fer-ho al mes de juny. Però, el temps de licitació i adjudicació dels treballs, en allargar-se més del previst, va provocar que Costes posposés l’inici de l’enderroc al proper mes de juliol, però, “evidentment Roses no podia donar permís en plena temporada d’estiu a que executessin aquests treballs, i els hem demanar que comencessin al mes de setembre amb les obres que fessin menys d’enrenou”, ha afirmat l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan.

Concretament, el Servei Provincial de Costes del Ministeri de Medi Ambient, va presentar el passat dia 12 de juny a l’Ajuntament de Roses el projecte d’enderroc de l’antiga depuradora de marisc, i ara només està pendent de donar la llicència per iniciar els treballs d’enderroc, la qual cosa “ens fa estar doblement contents perquè a part de les tasques d’enderrocament se’ns va informar que hi ha una partida suplementària per poder arranjar la zona per deixar-la en un estat visitable”,  ha manifestat l’alcaldessa.

Així, el projecte, un cop enderrocat l’antiga depuradora de marisc, contempla el condicionament i neteja del solar resultant, per a que sigui transitable, així com la seva adaptació a l’entorn mitjançant talussos que millorin l’accessibilitat a l’espai.

També es preveu la possibilitat de realitzar un mirador amb bancs i un accés de baixada a la parcel·la mitjançant escales, que s’ha sotmès a valoració de l’Ajuntament per trobar la solució més idònia per a l’espai.

Pel que fa a les tasques de l’enderroc, aquest es realitzarà per fases. La primera consistirà en la demolició dels edificis de planta baixa (magatzems, zona de comandament i zona de depuració i manipulació).
A la segona, s’actuarà en l’edifici principal de dues plantes per enretirar tot el material d’amiant i plaques d’uralita, treballs que requeriran un procediment especial, en tractar-se de material contaminant.
I la tercera i última fase de l’enderroc es completarà la demolició de les instal·lacions restants. Un cop acabada l’actuació, aquesta suposarà l’alliberament de 3.500 m2.

Està previst, iniciant les obres d’enderrocament al setembre, que a finals del mes de desembre l’antiga depuradora de marisc de Roses hagi desaparegut del litoral rosinc.