Roses denega la tramitació de construcció d’habitatges a sobre de l’Hotel Grecs

Ajuntament de Roses

En aquests terrenys a sobre de l'Hotel Grecs es vol construir nous habitatges

Els promotors van demanar l’exempció de construir els habitatges de protecció oficial, com estableix la llei, i per aquest motiu tant la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) com l’Ajuntament de Roses deneguen la tramitació per poder construir

Ajuntament de Roses
En aquests terrenys a sobre de l’Hotel Grecs es vol construir nous habitatges

Uns promotors de Roses volen construir habitatges al sector de la Muntanyeta, concretament, a sobre de l’Hotel Grecs. I segons la llei, des del 2010, cada projecte d’edificació que es porti a terme ha de reservar un tant per cent dedicat a habitatges de protecció oficial.
Aquests promotors, conscients que a dalt de la muntanya no és el lloc més adient per la ubicació d’habitatges de protecció oficial van demanar a l’Ajuntament de Roses l’exempció de construir-los.
El consistori rosinc va decidir enviar l’informe presentat pels promotors a la Comissió Territorial d’Urbanisme, la qual va denegar la tramitació.

I ahir, dimecres, l’Ajuntament de Roses va haver de celebrar un ple extraordinàri amb caràcter d’urgència per resoldre aquest planejament urbanístic que afecta del Pla Parcial del sector SUD7 del Pla General d’Ordenació Urbana.

I amb els vots a favor de l’equip de govern (PDeCAT i Gent del Poble), l’abstenció d’ERC i els vots en contra del PSC, PP, Cs i Unió es va aprovar denegar la tramitació de construcció.

Cal destacar que l’expedient d’aquest punt era dificultós d’entendre’l per això l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va haver d’explicar que “el que es debat aquí és si es denega la tramitació de construcció amb l’exempció de construir-ne aquests habitatges de protecció social, i si s’aprova – com finalment va passar – els promotors poden tirar endavant el seu projecte igualment, però fent el que diu la Comissió Territorial d’Urbanisme, que és construint els pisos de protecció oficial en un lloc més idoni que no pas a dalt de la muntanya, o bé portant a terme el projecte inicial incloent-hi els habitatges socials”.

ERC va justificar el seu vot dient el regidor Èric Ibáñez que “l’Ajuntament de Roses no pot renunciar a aquests pisos de protecció oficial que atorga la llei, però després de parlar amb els propietaris considerem que potser no s’ha actuat amb suficient diligència i per això el nostre vot serà d’abstenció”.

La resta de grups de l’oposició van votar en contra. El PSC, perquè segons la seva portaveu, Olga Simarro, “no soc cap experta en el tema d’urbanisme, però per la peculiaritat del tema el més sensat és demanar a l’Ajuntament que s’aparti i que passi la possible solució a la Comissió Territorial d’Urbanisme, que ens dona més confiança i, sincerament, ens em refiem més”.

El portaveu del PP, Manel Escobar, també va afirmar “que no som experts en la matèria, i hi ha massa coses en aquest expedient, que te’l pots llegir cinc vegades i encara no entendre-ho tot, i nosaltres només podem dir que votarem en contra perquè no estem capacitats, i potser hauria de ser la Comissió Territorial d’Urbanisme qui tiri endavant aquest expedient que no pas el ple de l’Ajuntament de Roses”.

Pel que fa al portaveu de Ciutadans, José Manuel Álvarez, va manifestar que “a l’igual que els meus companys no soc un expert i per tot els dubtes que em planteja tot aquest entramat votarem en contra”.

Per últim, Toni Carrasco, el portaveu d’Unió Municipal, va afirmar que “veient l’inici de l’expedient, al 2016, per tant, fa 1 any i 9 mesos i nosaltres l’hem de valorar en una setmana, i veient que des del gener no ha hagut resposta de l’Ajuntament, votarem en contra”.  

L’alcaldessa va respondre que la demora en l’expedient des del passat gener “ve donada, principalment, pels 6 mesos que va tardar la CTU va tardar en donar una resposta, que ens va arribar a nosaltres a finals de juliol, quan una gran part personal de l’Ajuntament fa vacances”.

Aquest ple extraordinari es va aprofitar, ja que s’havia de celebrar, per tractar d’altres punts, entre d’ells una moció presentada pel PDeCAT amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre.