Roses destina 2,7 M€ a projectes urbanístics i culturals i a la millora d’espais públics

Ajuntament de Roses

Vista zenital del Baluard de Sant Andreu de la Ciutadella de Roses

El ple municipal de Roses, celebrat aquest passat dilluns, va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit al pressupost municipal 2019 per un total de 2.710.100 €

Ajuntament de Roses
Vista zenital del Baluard de Sant Andreu de la Ciutadella de Roses

Aquest import, obtingut pel romanent resultant amb el tancament del pressupost 2018 i per la baixa de despeses, es destinaran majoritàriament a noves inversions, a la vegada que permetrà avançar projectes com l’adequació del Baluard de Sant Andreu de la Ciutadella, l’enllumenat públic del passeig de la carretera del Far, l’adquisició de 2 camions de recollida de residus, la zona verda de Santa Margarida i diverses millores en equipaments i a la via pública.

Dels 2,7 milions d’euros, 2.311.000 provenen del romanent de Tresoreria resultant del tancament de l’exercici pressupostari de l’Ajuntament de l’any 2018, mentre que els 399.100 € restants s’obtenen gràcies a la baixa d’aplicacions del pressupost de despeses.

Aquesta aportació permetrà avançar la realització de projectes previstos dins del pla d’inversions plurianuals del consistori. El més destacat, amb un pressupost de 740.000 €, serà la primera fase de l’adequació per a la visita pública del Baluard de Sant Andreu, que consistirà en donar continuïtat al recorregut dels visitants, retirar els esllavissaments sobre el fossat, desenrunar la part baixa de l’exterior dels llenços i adequar paisatgísticament l’espai verd.

Altres projectes que es preveien per al període 2020-2022 que es podran avançar gràcies a la modificació de crèdit aprovada són:

 • Enllumenat públic passeig carretera del Far- 150.000 €
 • Zona verda a Santa Margarita entre el carrer Riudaura i el Canal Gran- 150.000 €
 • Enllumenat Cortijo, Cuana i substitució llums vapor mercuri a diferents sectors- 317.000 €
 • Adquisició 2 camions per a la recollida i transport de residus- 560.000 €
 • Substitució seients grades Poliesportiu i Estadi municipals- 114.000 €
 • Conservació paviments asfàltics Jaume I i voltants- 300.000 €
 • Ordenació zona verda càstrum visigòtic- 52.000 €
 • Adequació zona esbarjo escola Els Grecs- 30.000 €
 • Incorporació Museu Ciutadella àmfores donació Sr. Falcó- 60.000 €
 • Consolidació de la Porta de Terra de la Ciutadella- 40.000 €
 • Adquisició furgoneta Àrea d’Esports- 12.900 €

Els 184.000 € restants es destinaran a sufragar despeses corrents consistents en contractes de manteniment, neteja, etc, d’espais públics i d’equipaments municipals.