Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Roses destinarà 3 milions d’euros a solucionar l’alta salinitat del clavegueram de Santa Margarida i Salatar

Així es va aprovar en el darrer ple ordinari de l’Ajuntament de Roses, celebrat el passat  28 d’agost

En el tercer punt del ple municipal de l’Ajuntament de Roses del mes agost, celebrat el passat dia 28, es va aprovar per unanimitat el projecte per solucionar les infiltracions d’aigües salines a les xarxes de sanejament de Santa Margarida i Salatar.
Aquest projecte té un pressupost de 2.905.944 € i consistirà en la rehabilitació de més de 2,5 km de col·lectors, la substitució de 640 metres de canonades i de 19 pous de registre, així com la reparació de tubs amb defectes puntuals.

El projecte ha tingut en compte els estudis realitzats prèviament per analitzar l’alta salinitat que porta l’aigua residual de Roses fins a l’estació depuradora EDAR per al seu tractament biològic, els quals han permès detectar i localitzar les infiltracions existents a les xarxes de clavegueram de Santa Margarida i de Salatar que provoquen aquesta problemàtica. 

Per posar fi a la situació, el projecte impulsat per l’Àrea d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament i aprovat inicialment pel ple municipal del passat dilluns 28 d’agost, preveu l’execució de quatre actuacions principals: la rehabilitació de 2.620 m de col·lectors per aconseguir l’estanquitat de les conduccions actuals, amb la reposició i sanejament de les 217 escomeses i 69 pous de registre existents en aquest tram de la xarxa; la substitució dels col·lectors trencats o col·lapsats i la instal·lació de noves canonades de polietilè en una longitud de 640 metres; les reparacions de tubs amb defectes puntuals; i la substitució de 19 pous de registre on s’han detectat problemes d’estanquitat. 

Les obres de rehabilitació als col·lectors es realitzaran amb una tipologia de maquinària que treballa a l’interior dels tubs sense necessitat de fer rases a celobert, la qual cosa minimitzarà les molèsties produïdes a la via pública. Atesa l’envergadura del projecte, el conjunt de les actuacions previstes es duran a terme de manera gradual en diferents fases. 

L’adaptació final de la xarxa de sanejament a la seva correcta funció, sense ocasionar filtracions al medi ni patir infiltracions provinents de l’exterior, significarà també un important estalvi en el consum d’aigua per al reg de plantes i zones enjardinades del municipi, ja que la disminució de la salinitat permetrà emprar l’aigua regenerada a aquest ús.