Roses es posiciona contra l’homofòbia la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Moció contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Els regidors de Roses va votar, majoritariament, contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia

ERC va presentar una moció envers el respecte totes les condicions i expressions sexuals de tothom

Moció contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Els regidors de Roses va votar, majoritariament, contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia

El ple de l’Ajuntament de Roses del mes d’agost celebrat el passat dilluns va aprovar per majoria una moció presentada per ERC “per tal de demostrar que l’Ajuntament de Roses és tolerant i respectuós amb totes les condicions i expressions sexuals que puguin existir, perquè una ciutat educadora és una ciutat inclusiva, on hi tenen cabuda totes les persones per igual, sense fer diferències per raça, religió, cultura, sexe o condició sexual”, va manifestar el regidor republicà Gerard Teixidó.

Una moció que va ser votada a favor per CDC, Gent del Poble, PSC, Ciutadans i, evidentment, ERC, mentre que el PP i UDC van optar per abstenir-se. Els motius per no aprovar explícitament la moció per part del Partit Popular va ser el punt que fa referència als protocols que ha de seguir la Policia Local en casos d’agressions o maltractaments “recordar a la Policia Local els actes protocol·laris que ha de seguir ho trobo fora de lloc”, va assenyalar el portaveu Popular, Manel Escobar.
Josep A. Valdera es va abstenir, segons va explicar, per dos motius, el primer perquè “vaig preguntar quants actes de discriminació han succeït a Roses, i el regidor de Benestar Social em va respondre que no tenia coneixement de cap cas”. I segon perquè no veia del tot raonable penjar banderes de l’Arc de Sant Martí, “està bé com acte festiu per utilitzar els espais públics com les rotondes per penjar-les no sé si té massa sentit”.

La moció es va aprovar per 14 vots a favor, CDC (5), Gent del Poble (2), ERC (4), PSC (2), C’s (1), i 3 abstencions PP (2) i UDC (1)

Moció contra l’homofòbia la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Atès que el 17 de maig és el Dia Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i es commemora arreu del món la supressió de la homosexualitat com a malaltia per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Atès que el 28 de juny, es el Dia Internacional del Orgull Lèsbic, Gai, Bisexual i Transsexual , i es commemora a bona part del món els disturbis de Stonewall (Nova York ) de l’any 1969 que marquen l’ inici del moviment d’alliberació homosexual, on la noció bàsica que es difon és que cap persona ha d’avergonyir- se del que és, amb independència del sexe, o orientació sexual.

Atès que la commemoració d’aquestes dues dates, amb múltiples formats i maneres s’esdevé una crida a tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern de la Generalitat, així com nombrosos Ajuntaments de Catalunya pengen penons i banderes de l’Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels drets LGBT, en espais visibles dels Ajuntaments i Departaments responsables del desenvolupament de polítiques per al col·lectiu homosexual i transsexual.

Atès que l’1 de desembre es el dia mundial de la lluita contra la sida, lluita que es dedica a donar a conèixer la situació actual i els avanços contra el VIH i la Sida i que sovint ha estat liderada per les entitats LGTB.

Atés que és un ferm compromís d’aquest Consistori promoure l’eradicació́ de l’homofòbia i la normalització́ del fet homosexual i transsexual.

Atés que un dels espais on persisteix amb més forca aquesta discriminació́ és l’entorn educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració́ i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les víctimes. Així́, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió́ situacions de discriminació́ (insults, amenaces, agressions, aïllament…) cap a persones LGTB.

Atés que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal anar més enllà̀ de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació́, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferencia.

Atés que cal treballar per la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal, i que fa uns mesos el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació́ de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia

Es proposa al ple de Roses els següents acords:

1- Declarar la Vila de Roses respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contraria a la discriminació́ de les persones per raó de la seva orientació́ i/o identitat sexual.

2- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament i a les rotondes de la Vila els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, i també́ posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració́ del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.

3- Instar els centres educatius de la vila a seguir treballant per explicar de forma objectiva, clara i sense prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra la LGTBfòbia en totes les seves manifestacions. (LGTB: lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals)

4-L’Ajuntament garantirà̀ que als diversos espais municipals per a joves de Roses es treballi per a la normalització́ del fet LGTB i que s’hi millorin els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals.

5- Que la policia local, que ja té i aplica uns protocols per agressions sexuals, maltractaments i vexacions, apliqui, en el cas que així ho determini el desenvolupament de la llei aprovada el 2 d’octubre de 2014 pel Parlament de Catalunya, nous protocols per atendre i actuar en casos de LGTBfòbia.