Roses fa un pas més en la millora del seu paisatge urbà amb la campanya “Roses, posa’t guapa!”

Roses posa't guapa

Aquest és el cartell que identificava els immobles subvencionats per la campanya

L’Ajuntament de Roses obre la convocatòria de la nova campanya “Roses, posat’ guapa!”, amb la qual passa a subvencionar les rehabilitacions i restauracions de façanes i mitgeres vistes realitzades en els immobles del nucli del municipi. Entre els requisits necessaris per rebre aquests ajuts, que poden arribar fins als 3.000 euros per intervenció, es troben que la finca tingui una antiguitat mínima de 10 anys i que l’immoble es trobi dins l’àmbit d’actuació de la campanya (casc antic i eixample de la població).

L'alcalde Carles Pàramo i la regidora d'Urbanisme Sívia Ripoll
L’alcalde Carles Pàramo i la regidora d’Urbanisme Sívia Ripoll

Amb l’activació d’aquesta campanya, l’Ajuntament vol fer extensible a l’àmbit privat les actuacions de millora urbanística del nucli de la població que està realitzant des del programa del Pla de Barris. Per implicar la ciutadania en aquesta aposta per la qualitat, el consistori ofereix a partir d’ara una sèrie d’ajuts econòmics destinats a subvencionar les obres de rehabilitació de façanes i mitgeres que potenciïn una visió del paisatge urbà harmònica, contínua i coherent.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser tant persones físiques com jurídiques, ja siguin propietaris o llogaters, així com comunitats de propietaris.

Una campanya amb triple avantatge

Amb l’impuls d’aquesta campanya, el consistori vol incidir en una triple línia d’actuació: la millora del paisatge urbà del nucli de la vila, tant pel que fa a les seves condicions estètiques com de seguretat; la reactivació del sector de la construcció de la població, gràcies a la contractació de paletes, pintors, etc. que suposarà la realització dels diferents projectes; i, per últim, la regeneració del parc immobiliari de Roses, amb la conseqüent valorització dels immobles que aquesta comporta.

logo_roses_posat_guapa

Millorant el casc antic i eixample rosincs

L’àmbit de la campanya engloba el casc antic i els eixamples de la vila, zones centrals i molt representatives del municipi, comunment integrades per un parc urbà obsolet, i que tenen una gran influència en la percepció del paisatge urbà.

Concretament, poden acollir-se a la campanya de subvencions els immobles inclosos dins l’àmbit delimitat entre la ronda Miquel Oliva i Prat, la carretera de les Arenes, la carretera del Mas Oliva, la Gran Via Pau Casals, la Riera de la Quana, el carrer de la Barca i la pujada al Puig Rom, tal com es mostra en el plànol adjunt:

mapa_roses_posat_guapa

Projectes pensats en l’harmonització de l’entorn

 

Per optar als ajuts, els projectes han de complir els següents requisits:

 

–          L’edifici ha de tenir una antiguitat superior als 10 anys

–          Les obres a realitzar han de ser de rehabilitació i/o millora (no es contemplen ampliacions ni obra nova)

–          Les actuacions han d’englobar la totalitat de la façana o mitgera (no s’admeten intervencions parcials)

–          El pressupost mínim de la intervenció ha de ser de 1.500 €

–          El projecte ha d’incloure la reubicació, integració o endreçament d’instal·lacions que interfereixin en la composició arquitectònica de l’edifici (aparells de climatització, antenes,…)

–          Els colors i materials emprats s’hauran d’ajustar a la normativa específica del POUM i a la Carta de Colors de Roses. S’han d’emprar solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l’edifici i del seu entorn

 

Fins a 3.000 € d’ajut

 

L’import de la subvenció correspondrà al 30% del pressupost de la intervenció, amb un límit màxim de 3.000 euros. La campanya està dotada per a aquest exercici amb una partida de 50.000 €.

 

Es manté la rebaixa del 90% sobre l’impost de construccions

Els ajuts de la nova campanya passen a sumar-se a la bonificació del 90% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que, des de fa uns 10 anys, l’Ajuntament contempla en les seves ordenances per a l’arranjament i l’embelliment de façanes i mitgeres al descobert.

Fins ara, el nombre de sol·licituds tramitades ha estat d’una mitjana de 65 bonificacions anuals. En els darrers 5 anys, la suma de les bonificacions atorgades ha ascendit a 90.000 euros.

 

Tota la informació relacionada amb la campanya Roses, posa’t guapa!, està disponible al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), de dilluns a divendres de 9 a 14 h, o bé a través de la web municipal: www.roses.cat/posatguapa