Roses inicia la substitució de 1.475 contenidors de residus

FCC Medio Ambiente SA

Els primers contenidors substituits van ser els del carrer Víctor Català, al Puig Rom

Substitució dels contenidors que respon al contracte entre l’Ajuntament de Roses i l’empresa FCC Medio Ambiente SA

Ahir es va iniciar a Roses la substitució dels prop dels 450 contenidors corresponents a la fracció resta o de rebuig, és a dir, els de color verd fosc existents fins ara, per uns de color gris, amb una capacitat de 1.100 litres, els quals disposen de tapa corba amb sobre portella i càrrega posterior.

Aquest pla de renovació dels contenidors respon “al nou contracte entre l’Ajuntament de Roses i l’empresa l’empresa FCC Medio Ambiente, SA,, que des del passat 1 de març s’encarrega del servei de recollida i transport de residus, de la neteja viària i de  les platges, així com de la gestió de la deixalleria municipal”, ha afirmat el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández.

Així, un cop executada aquesta clàusula del contracte entre Fomento de Construccions i Contratas i l’Ajuntament de Roses, s’haurà portat a terme la substitució de 1.475 contenidors, és a dir, tots els existents actualment a la via pública, a excepció dels soterrats i dels de vidre, ja que aquests darrers són gestionats pel Consell Comarcal.

Tots els nous contenidors seran de color gris d’acord amb els darrers models generalitzats, mentre que la distinció de les diferents fraccions s’obtindrà amb l’aplicació dels colors corresponents a cada residu a les tapes: groc per als envasos, blau per al paper i cartró, marró per al a fracció FORM (matèria orgànica). També se subministraran bujols als establiments comercials, uns contenidors de menor dimensió, aptes per al servei porta a porta.

Respecte a la fracció rebuig, cal recordar que la seva eliminació suposa un cost per a l’Ajuntament en concepte dels cànons que es paguen a la Generalitat de Catalunya. Aquests cànons són impostos ecològics pensats per incentivar mesures de minimització dels residus i impulsar un comportament més respectuós amb el medi ambient.

Una bona solució per contribuir a aquesta millora mediambiental i disminuir la despesa pública és reduir la quantitat de rebuig que es llença cada dia a les escombraries. Per això, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania per a la correcta separació dels residus d’acord a les   diferents categories, fet que permet que la quantitat de rebuig que es produeixi a les llars sigui molt més baixa.