Suquet de peix de Rose

Roses ja ha obert el termini per obtenir la bonificació de l’IBI per a famílies monoparentals

Bonificació que pot arribar fins al 60% del total del rebut, amb un màxim de 300€

L’Ajuntament de Roses ja ha obert el termini per a la presentació de les sol·licituds de les bonificacions de l’Impost de Béns Immobles (IBI), per a famílies monoparentals amb 2 o més fills. La bonificació, que pot arribar fins al 60% del total del rebut (fins a un màxim de 300 €), s’aplica en funció de la renda familiar i cal disposar del carnet de Família Monoparental emès per la Generalitat. Les peticions es poden tramitar fins al 30 de novembre. Per a la presentació de sol·licituds i documentació, cal demanar cita prèvia a l’Àrea d’Acció Social (972 15 29 26).

Poden presentar la sol·licitud les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Roses amb dos fills o més, o amb un fill o més si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior a 33% o el titular està incapacitat per treballar. Els ingressos anuals de la unitat de convivència han de ser inferiors a uns barems, establerts en funció del nombre de fills.

Podeu consultar els requisits i tramitació d’aquests ajuts en el document adjunt.