Roses millora de la vialitat de vianants entre els carrer del Greco i l’avinguda Santa Bàrbara

Millora de la vialitat a Roses

En aquesta zona es construiran 68 esglaons per millorar la vialitat dels vianants

Es construiran un total de 68 esglaons amb els seus replans a causa del desnivell de 15 metres existents a la zona

Aquesta setmana s’han iniciat les obres d’adequació del pas existent entre el carrer del Greco i l’avinguda Santa Bàrbara, per tal de facilitar el pas de vianants i la comunicació entre aquests dos carrers de la urbanització de Canyelles.

Fins ara, “l’espai presentava algunes restes de pavimentació en un tram, mentre que a la resta es mantenia el terreny natural amb vegetació, arrossegament de terres i roques sortints, que dificultaven el trànsit normal de persones”, ha manifestat el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández.

Així, en tractar-se d’un pas amb només 2 metres d’amplada i un fort desnivell de 15 metres en 70 metres lineals, “s’ha optat per la construcció de 68 esglaons i replans adaptats a les pendents naturals existents”, ha explicat Fernández.
La pavimentació general es farà amb formigó vist i raspallat i s’incorporarà la xarxa d’enllumenat públic i les lluminàries necessàries.

Es preveu que els treballs tinguin una durada de 3 setmanes i compten amb un pressupost de 40.245 €.