Roses obre el termini de bonificacions de l’IBI per a famílies monoparentals

Ajuntament de Roses

Bonificacions a les que es poden acollir famílies monoparentals amb 2 o més fills

L’Ajuntament ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds de bonificació de l’IBI per a famílies monoparentals amb 2 o més fills. La bonificació, que pot arribar fins al 60% del total del rebut, s’aplica en funció de la renda familiar i cal disposar del carnet de Família Monoparental emès per la Generalitat que reconeix la condició. Les peticions es poden presentar fins al 30 de novembre.

La partida destinada per l’Ajuntament a aquesta línia de subvencions és de 25.000 €. Poden presentar la sol·licitud les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Roses amb dos fills o més, o amb un fill o més si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o el titular estigui incapacitat per treballar.

Podeu consultar els requisits i característiques d’aquests ajuts clicant AQUÍ.