Roses ofereix tallers d’alfabetització digital a alumnes de 5è i 6è per preparar-los per a l’ensenyament secundari

Tallers que sorgeixen arran de les necessitats d’una part de l’alumnat detectada en els propis centres escolars, provocades per una manca de coneixement de les eines tecnològiques

El proper gener s’iniciaran a Roses els tallers d’alfabetització digital adreçats a 40 alumnes de 5è i 6è curs de primària de les escoles públiques de Roses. L’activitat, impulsada per l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, té per objectiu millorar les competències digitals de l’alumnat per assegurar el seu correcte desenvolupament durant l’ESO.

La iniciativa sorgeix de les necessitats d’una part de l’alumnat detectada en els propis centres escolars, provocades per una manca de coneixement de les eines tecnològiques. Davant aquesta situació, l’Ajuntament ofereix un acompanyament digital als alumnes que presenten dificultats, amb l’objectiu d’eliminar aquesta bretxa digital i garantir que estiguin preparats per treballar en l’entorn digital que hauran de dominar quan comencin l’etapa de secundària obligatòria. 

Ús de l’ordinador i sistema operatiu, cerca d’informació a través d’internet, recerca ètica i responsable, verificació de la informació, programes de processament d’informació, ús del correu electrònics, videotrucades, classrom, tecnologia d’emagatzematge o programes per a realitzar presentacions, són algunes de les temàtiques que es tractaran al llarg dels tallers. La finalitat és que els i les alumnes coneguin aquests entorns i les diferents possibilitats que ofereixen els recursos digitals, perquè puguin aplicar-los de manera ràpida i eficaç en l’elaboració de les seves tasques durant l’educació secundària obligatòria.  

Els participants són seleccionats pels equips docents de les diferents escoles. Enguany, els tallers comptaran amb la participació d’un total de 40 alumnes repartits en grups de 10, cadascun dels quals disposarà de 18 sessions gratuïtes que es realitzaran setmanalment des del 9 de gener fins a finals de maig.

Exit mobile version