Roses, pionera en l’ús de les noves tecnologies per a la captació de dades i el seu processament intel·ligent al servei del turisme

La regidora de Turisme de Roses, Montse Mindan, durant la seva intervenció a la jornada

En una jornada celebrada al Teatre Municipal, Roses ha presentat la memòria d’actuacions de promoció desenvolupades al llarg d’aquest 2022

Aquest matí, ha presentat el reguitzell d’actuacions de promoció turística portades a terme al d’aquest 2022 any 2022. Una jornada que ha anat a càrrec de l’Àrea de Turisme on també s’han posat sobre la taula els principals projectes en els quals treballa actualment per a la millora de la competitivitat del sector turístic, basats en la sostenibilitat, l’especialització i la digitalització.
Una part important de la sessió s’ha destinat a explicar l’innovador projecte Roses Lab, amb el qual Roses es posa al capdavant d’Europa en l’ús de les noves tecnologies per a la captació de dades i el seu processament intel·ligent, i que posarà al servei de tot el sector per facilitar la presa de decisions i fer-les més eficients.

La sessió ha tingut lloc al Teatre Municipal de Roses davant una setantena d’assistents entre els quals hi havia empresaris del sector turístic, estudiants, autoritats i ciutadania en general.
La regidora de Turisme, Montse Mindan, ha obert l’acte presentant les campanyes i accions desenvolupades al llarg de l’any per a la promoció de la destinació des de les seves diferents vessants. “Les accions de promoció són essencials en el sector turístic, principal motor econòmic de Roses i, a banda de posar en valor els molts atractius de la població, volen incidir també en la tipologia de la demanda i en la desestacionalització de l’activitat turística. Per això orientem la promoció a segments i mercats emissors específics, que van des de la cultura o la gastronomia, a les experiències de benestar i salut, de coneixement i gaudi de l’entorn natural, de l’esport, o al turisme de congressos”, ha destacat Mindan,

Roses Lab, un canvi de paradigma en la recollida i ús de dades destinada a la presa de decisions

Gran part de la sessió ha estat destinada a presentar als assistents l’innovador projecte Roses Lab. Marta Rodríguez, directora del projecte, ha explicat que aquest “representa un canvi conceptual molt important, un centre d’innovació turística, però també social i sostenible que ha de donar el coneixement per millorar la presa de decisions i on les TIC tenen una importància cabdal, ja que aportaran dades reals i immediates en constant actualització”.

Per la seva banda, el representant de BIM Consultors, Marc Grijalvo, ha asseverat que Roses Lab suposa tota una revolució en l’obtenció i ús de dades i Roses es converteix amb aquest projecte d’intel·ligència turística, en la població pionera de tot el sud d’Europa en l’ús de les noves tecnologies per a la captació de dades i el seu processament intel·ligent aplicat al turisme. “Fins ara, el sector es basava en les dades recollides i analitzades per observatoris turístics, que en el moment de la seva aplicació podien ja resultar obsoletes o subjectives. Ara canviem aquesta manera de treballar amb eines tecnològiques basades en la telefonia mòbil i en softwares, que ens donaran en qualsevol moment, còmodament i des d’una web, informació detallada i actualitzada constantment”

Per fer-ho possible BIM Consultors treballa ja en la posada en marxa dels quatre primers programaris de recollida i anàlisi de dades, dels quals s’han mostrat el funcionament i usos que permetran. Aquests són, fins al moment, un software lector de matrícules, un de control d’impacte econòmic d’esdeveniments, un programari d’ocupació d’espais i aparcaments i, per últim, un destinat a avaluar l’accessibilitat turística del municipi. 

D’aquesta manera, qualsevol departament de l’Ajuntament o altres administracions, així com hotelers, restauradors, o qualsevol empresa o professional interessats, podrà consultar a través d’una web de manera immediata quina ha estat l’afluència de públic a un concert o espectacle o com ha sigut la seva evolució al llarg de diferents edicions, quina és la quantitat exacta de visitants en un període de l’any concret i les seves procedències, quin és el flux de moviments d’aquests visitants al llarg del dia, quins problemes de mobilitat s’han produït en un espai determinat, o quants establiments compten amb serveis adaptats al públic sènior o amb problemes de mobilitat o de visió, entre molts altres. “Dades a partir de les quals es podrà millorar exponencialment la presa de decisions, que passaran a ser més quirúrgiques, i que permetran emprar els recursos de manera més eficient, ja que es podrà conèixer, per exemple, quin retorn real ha tingut una acció promocional realitzada en un departament concret de França per a la programació de futures actuacions, quins espais del municipi requereixen canvis en la mobilitat i en quins moments concrets, quina és la densitat d’habitatges d’ús turístic per zones i la seva evolució, o quina és la pressió turística per resident, i incidir notablement en pro de la sostenibilitat i del control de la pressió ambiental”, ha explicat Grijalvo.

En aquest sentit, Montse Mindan, ha destacat la satisfacció, com a regidora de l’Àrea de Turisme, “de poder oferir properament aquesta important eina a tot el sector privat de la població, amb la qual s’obre un ampli ventall de possibilitats”, i ha encoratjat els assistents “a implicar-se en els diferents projectes presentats durant la sessió d’avui i en la necessitat de prendre consciència col·lectiva del rol que cadascú juga en el desenvolupament sostenible de la destinació”

Finançament 

Roses Lab s’emmarca en el PECT Girona, innovació social i digital, impulsat per la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i la Fundació Salut Empordà, i compta amb un pressupost de 261.500 €, finançat per la Generalitat de Catalunya en un 50%, la Diputació de Girona en un 25€ i el propi Ajuntament de Roses en el 25% restants. 

Sara Lladó, tècnica de l’Àrea de Turisme, ha presentat també els diferents projectes que Roses impulsarà fins a finals de 2024 gràcies al finançament dels Fons Next Generation, amb projectes com el de promoció on-line com a destinació turística sostenible, de senyalització turística digital, d’anàlisi big data, de conscienciació turística, o els d’implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible o la certificació del segell de qualitat Roses Biosphere, que comptaran amb una aportació total de 386.000 €.

Exit mobile version