Roses porta a terme obres d’arranjament al pont de la carretera de les Arenes

Pont de la carretera de les Arenes de Roses
Obres al pont de la carretera de les Arenes, a tocar al Mas Palou

El pont de la carretera de les Arenes, a toca a Mas Palou, presentava diferents anomalies estructurals que s’havien de solucionar en previsió de la seguretat pública

Pont de la carretera de les Arenes de Roses
Obres al pont de la carretera de les Arenes, a tocar a Mas Palou

Mitjançant una inspecció els tècnics de l’Ajuntament de Roses van detectar un diferents anomalies estructurals al pont  de la carretera de les Arenes sobre la riera Trencada.
Unes anomalies que bàsicament són dues, “la primera és el descalçament de la base i la segona és el desplaçament de les aletes del pont”, ha explicat el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Josep Mª Mas Blanch.

I després d’obtenir el pertinent permís de l’Agencia Catalana de l’Aigua, ja que les obres s’han d’executar segons la normativa hidràulica, justificant-se amb geotècnia i càlculs d’erosió de la llera, per tal de tenir l’autorització d’obres en una zona de domini públic hidràulic, la setmana passada es van inciciar els treballs d’arranjament d’aquestes anomalies

Uns arranjaments que consisteixen “ficar tot un llit d’escullera amb pedres de gran tamany per a que s’assentin al terra sense disminuir la secció hidràulica del mateix pont, i pel que fa a les aletes es preveu recosir-les als estreps del pont mitjançant barres d’acer corrugat per tal d’assegurar l’estabilitat de tot el conjunt davant de possibles riuades”, ha afirmat Mas Blanch.

El pont de la carretera de les Arenes sobre la riera de la Trencada a Roses es va construir a principis deis anys 80 amb una tipologia de pont de bigues prefabricades sobre  estreps construïts in-situ. El pont té una amplada d’uns 14,5 metres  i una llum lliure entre estreps pel  pas de l’aigua de 12 metres.

El termini d’execució d’aquest projecte d’arranjament del pont de la carretera de les Arenes és d’uns 30 dies, i compta amb un pressupost de 87.061,61 €, IVA inclòs.