Roses posa en valor el seu patrimoni geològic amb la creació d’un itinerari al rocam costaner de la punta de la Poncella

Rocam de la punta de la Poncella

Un dels trams del rocam de la punta de la Poncella que Roses farà visitable

La zona de la punta de la Poncella és considerada per experts d’arreu del món d’una gran rellevància internacional tant a nivell didàctic com científic

L’Ajuntament de Roses ja ha adjudicat les obres del projecte d’adequació paisatgística del rocam costaner de la punta de la Poncella de Roses. Aquesta zona de cisalla és una de les recollides en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i reconeguda internacionalment pel seu valor per a la comprensió dels processos tectònics.

El projecte, ja adjudicat pel consistori i que es preveu iniciar en breu, suposarà donar visibilitat a aquests afloraments geològics, adequant i fent accessible la seva visita a través d’un petit itinerari que inclourà la senyalització necessària per fer més comprensibles les seves característiques i singularitat.

Concretament, el nou espai s’habilitarà entre la carretera de Canyelles i el mar, des de la Punta de la Bateria, connectant amb el camí de ronda fins al far. La intervenció d’aquest espai constituït pel rocam costaner s’iniciarà amb l’erradicació de la vegetació invasiva i la rocalla i terra sobreposades per tal de retrobar els substrats de quars. A continuació, s’instal·larà l’estructura d’una escala i una passera que permetran l’accés sobre les roques granodiorites. Per últim, es col·locarà la senyalística informativa necessària per fer comprensible als visitants la importància geològica de l’emplaçament.

El projecte compta amb un pressupost de 111.963 € i un termini per a la realització dels treballs de 5 mesos.

Aquest projecte se suma a la protecció del medi natural impulsat pel consistori, en aquest cas a través de la preservació dels elements geològics i fòssils com a components paisatgístics, part del patrimoni històric i arqueològic. El patrimoni geològic (la litosfera) és un veritable recurs natural, mereixedor d’una catalogació i gestió adequada pel seu valor didàctic, científic, paisatgístic i cultural.

Estudiat per experts de tot el món

Les roques granitoides que afloren a la zona de cisalla del Far de Roses, amb abundants enclavaments de quars diorita, representen part d’un batòlit o cos magmàtic solidificat en profunditat fa uns 300 milions d’anys.

L’emplaçament té una gran rellevància internacional tant a nivell didàctic com científic. Aquesta circumstància va començar a ser reconeguda cap a 1980 quan arreu del món es va conèixer el significat de les anomenades zones de cisalla i el seu valor per a la comprensió dels processos tectònics.

Experts d’arreu del món que les començaren a visitar varen reconèixer que molts exemples que afloren a les rodalies del far de Roses se situaven entre els millors i més accessibles d’arreu. La salvaguarda i protecció dels afloraments rocosos de Roses és de gran interès per a la comunitat geològica catalana, estatal i internacional i respon a la voluntat municipal i de la comunitat científica especialista (Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona) per crear un “Espai de GEO conservació de Roses”, accessible i didàctic.