Roses presenta aquest divendres el nou Servei de Mediació Juvenil

Aquest Servei de Mediació Juvenil és fruit d’un treball de camp dut a terme per educadors entre el jovent de Roses

Aquest divendres, 20 de gener, l’Àrea de Joventut de Roses presentarà al Teatre Municipal de Roses, a les 19 hores, la posada en marxa del nou Servei de Mediació Juvenil que oferirà recursos al jovent rosinc per fomentar la seva participació i millorar la convivència. L’acte anirà a càrrec de la regidora de Joventut, Verònica Medina i del personal encarregat d’implementar i coordinar el servei.

El nou servei de mediació que l’Ajuntament de Roses posa a partir d’ara a disposició dels joves del municipi de manera totalment gratuïta, parteix dels resultats d’un estudi i diagnosi previs realitzats durant els darrers mesos, els resultats dels quals també es presentaran divendres. Aquest treball de camp previ, dut a terme per educadors que han recorregut carrers i equipaments del municipi freqüentats pel jovent i que els ha permès interactuar amb els nois i noies, ha permès conèixer els perfils del teixit juvenil de Roses, les seves situacions i necessitats, així com l’origen de determinades conductes al carrer. 

Ara, el següent pas és aportar les eines i els recursos adients per oferir al jovent rosinc, dirigint les seves motivacions i aspiracions de futur en un marc de convivència i participació. Per aconseguir-ho, el CAR Jove i el nou Servei de Mediació treballaran conjuntament, oferint un guiatge personalitzat als joves i a les joves que ho desitgin, per afavorir la seva emancipació, millorar la convivència juvenil des d’una vessant social i contribuir en la millora del benestar general de tota la població.

Exit mobile version