Roses presenta les ordenances fiscals de 2014 baixant l’IBI i mantenint la congelació de la resta de taxes

Ordenances fiscals

El regidor d'Hisenda, Manel Escobar, i l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan

Les ordenances fiscals de Roses pel 2014 s’han confeccionat “amb l’objectiu de rebaixar la càrrega fiscal de les famílies rosinques”

Ordenances fiscals
El regidor d’Hisenda, Manel Escobar, i l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan

El regidor d’Economia i Hisenda, Manel Escobar i l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, han presentat aquest matí les ordenances fiscals de 2104 que s’aprovaran aquest vespre al ple extraordinari de l’Ajuntament.

Unes ordenances que “no té grans canvis, ja que només s’actualitza l’IPC dels serveis d’aigua, escombraries i clavegueram, on la previsió és que pugi entre un 1 i un 1,5%”, ha assenyalat Escobar.

En l’esforç “de l’Ajuntament de rebaixar la càrrega fiscal de les famílies”,  les taxes sobre serveis de biblioteca, transport urbà i escolar, llar d’infants i escola d’adults, entre d’altres es mantindran al mateix nivell que d’aquest 2013.
En la Llar d’infants cal destacar que l’Ajuntament es farà càrrec del 70% del cost total del servei.

Pel que fa a l’IBI, Impost de Béns Immobles, la reducció del tipus del 0,68% al 0,625%, no només compensa l’increment de valors (que es ve produint des de la darrera revisió cadastral de l’any 2004), sinó que rebaixa la quota mitjana d’un 3%.

Per la seva banda, la rebaixa d’un 10% dels coeficients d’increment i del tipus de gravamen (del 26% al 22%) que s’apliquen en l’Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua), suposarà una rebaixa mitjana aproximada d’un 25%.

“Amb aquesta reducció de l’impost de l’IBI, l’Ajuntament deixarà d’ingressar 30.000 euros”, ha remarcat el regidor d’Hisenda.

Els únics serveis que augmenten la tarifa (IPC) seran la Piscina Municipal, el subministrament d’aigua, el clavegueram, i la recollida i eliminació de residus en el cas de les tarifes domèstiques del nucli de la població.

Així mateix, la Deixaria Municipal rebaixa un 20% la taxa corresponent a les aportacions de runes en quantitats inferiors als 1.000 kg (que són quasi el 80% de les aportacions dipositades a la deixalleria); els establiments comercials oberts tot l’any augmenten la bonificació d’ocupació de la via pública d’un 50% a un 60%; i els preus del menjador dels casals i de les llars municipals d’ús mensual, també es rebaixen.

Un altre aspecte a destacar són les exempcions de pagament per les tramitacions administratives, ocupació de la via pública o utilització de dependències municipals de què gaudiran a partir de 2014 les entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin rebut una subvenció municipal per al desenvolupament d’un projecte o activitat.