Roses presenta un pressupost pel 2013 amb l’objectiu de reactivar l’economia de la Vila

L'alcalde Carles Pàramo i el regidor d'Hisenda Manel Escobar presentant els pressupostos

El pressupost municipal de Roses per a l’any 2013 ascendeix a un total de 36.884.224€, xifra que representa un augment d’un 1,24% respecte a 2012. D’aquests diners es destina una partida de gairebé 3 milions d’euros a noves inversions, que repercutiran a la millora de l’entorn urbà i de l’atractiu turístic de Roses. Dos aspectes que l’Ajuntament veu com a claus per a la reactivació econòmica de la Vila

L'alcalde Carles Pàramo i el regidor d'Hisenda Manel Escobar presentant els pressupostos
L’alcalde Carles Pàramo i el regidor d’Hisenda Manel Escobar presentant els pressupostos del 2013

L’equip de govern de Roses aposta pel manteniment de l’atractiu i posicionament turístic de la població, tenint en compte que els ingressos que es generen a la Vila venen principalment del turisme, esdevenint com a principal motor econòmic del municipi.

Per aquest motiu s’ha vist incremetada la partida destinada a Turisme en un 22 % respecte a 2012 i la de Promoció Econòmica en un 24 %.  L’objectiu es potenciar el nombre de visitants incidint en el turisme nàutic i esportiu, l’arribada de creuers i l’organizació de congressos destinant les següents partides:

 • 32.000 € a la realització de congressos turístics
 • 10.000€ a la promoció de la Badia de Roses
 • 60.000€ al programa d’esdeveniments nàutics de la temporada 2013
 • 24.000 € a la potenciació de les visites al Port Pesquer
 • 60.000 a l’Estació Nàutica
 • 16.200 € al conveni amb ACOR
 • 50.000 € més a la realització de la Fira de la Rosa

Paral·lelament a aquestes actuacions, es destinen també fons a la millora de l’entorn urbà, com és el cas de la nova campanya Roses Posa’t Guapa, amb 50.000 € de dotació.

Inversió destinada a l’augment del turisme

Les Inversions es destinaran principalment a la millora de l’entorn urbà i de l’atractiu turístic. En total, 2.900.000 €, on destaquen els següents projectes:

 • Reurbanització carrers St Isidre, St. Pere Alt, St. Pere Baix, tram Badosa 411.000 €
 • Condicionament pl. Catalunya 380.000 €
 • Brollador aigua 250.000 €
 • Adequació Castell de la Trinitat 257.000 €
 • Rehabilitació i millores Ciutadella 105.000 €

Especial atenció a les necessitats socials

Els  serveis destinats a ensenyament, cultura, esports, joventut i serveis públics no patiran retallades, mentre que les partides destinades a afrontar les necessitats socials de la ciutadania més castigada per la crisi es veuen reforçades amb nous fons des de l’Àrea de Benestar Social. Un increment que suposa el 5,86% respecte a 2012.

Es manté la partida de prestacions d’urgència social dotada amb 55.000 € i es crea una altra de 20.000 €, per a l’atenció de casos concrets en matèria d’habitatge i mediació.

Tot i això, segons el pressupost presentat per l’alcalde de Roses, Carles Pàramo i el regidor d’Hisenda, Manel Escobar, els impostos i taxes municipals, augmentaran únicament en un 0,39%.

Compliment de la normativa legal

El pressupost 2013 de Roses dóna total compliment a les tres regles fiscals establertes pel nou marc jurídic marcat per la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

 • compleix amb la pauta de dèficit zero establerta com a objectiu d’estabilitat
 •  redueix el seu endeutament públic i el situa en un 67,93% dels ingressos corrents, quand la normativa permet fins a un 75%
 • conté el creixement de la seva despesa no financera en un 1,62%, mentre que per a 2013, la llei fixa un màxim de l’1,70%.

Annex Pressupost 2013