Roses projecta al Cap de Creus 122 places de pàrquing per a turismes i 84 per a motos en 4 aparcaments

Aquest matí s'ha presentat el projecte del 4 aparcaments que se crearan al Parc Natural del Cap de Creus

Els 4 aparcaments es crearan al voral de la carretera (zona muntanya) de les cales Murtra, Rostella, Calitjàs i Cap Norfeu/Canadell del Parc Natural del Cap de Creus

Aquest matí, l’alcalde de Roses, Joan Plana, la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, i el director del PN Cap de Creus, Ponç Feliu, han presentat els quatre primers projectes per a l’adequació d’aparcaments i millora d’accés a les cales Murtra, Rostella, Calitjàs i Cap Norfeu/Canadell del Parc Natural del Cap de Creus. Els quatre espais projecten un total de 206 places d’aparcament (122 cotxes i 84 motocicletes).

Es tracta dels quatre primers projectes executius d’ordenació d’aparcaments, integrats en el Pla de Mobilitat del PN del Cap de Creus que té per objectiu avançar en la regulació de l’accés motoritzat al parc natural iniciat l’estiu passat. L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha assenyalat que amb aquest Pla “volem assolir una gestió del parc natural sostenible, que eviti les massificacions, que millori la qualitat i l’experiència del visitant i que sigui compatible amb les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen dins el parc. Avui presentem els quatre primers projectes dels onze espais del Parc Natural que han d’acabar sent adequats com a aparcaments. Tres d’ells han estat redactats per l’Ajuntament i el quart pel Parc Natural del Cap de Creus, amb qui estem treballant colze a colze des del primer dia. És un pas més que avancem en tot aquest procediment de reconversió, que sens dubte serà llarg”.

Els projectes ja redactats, i que en breu se sotmetran a l’aprovació del ple municipal, resoldran els conflictes de trànsit que es generen als accessos a les platges i cales, sobretot durant la temporada estival, amb una ordenació que té en compte les mesures ambientals adequades, l’ús dels materials apropiats a la zona i la minimització de l’impacte visual.

Es preveu per a finals de 2024 la finalització i posta en marxa d’aquests aparcaments

Els quatre projectes executius es presentaran properament al ple municipal de Roses per a la seva aprovació, mentre continuen redactant-se els projectes corresponents a l’ordenació d’aparcaments de la resta d’espais inclosos en el Pla de Mobilitat del Cap de Creus (camí de Ronda, Punta Falconera, Mirador Falconera i cales Montjoi, Pelosa i Jóncols), així com tramitant-se la modificació de planejament municipal iniciat ja fa uns mesos.
Es tracta d’un procés llarg al que s’ha d’afegir les possibles compres de terrenys i expropiacions, per la qual cosa es preveu que aquests 4 aparcaments estiguin enllestits a finals del 2024.

La regidora d’Urbanisme de Roses, Sílvia Ripoll, ha remarcat que les places projectades a cada aparcament han estat estudiades i dimensionades d’acord a la capacitat d’ocupació que té cada cala”. Ripoll també ha explicat que “paral·lelament a la redacció gradual de projectes fins completar els onze espais, una altra tramitació en la qual ja estem treballant des de fa mesos és en la reforma del planejament urbanístic municipal per fer el canvi de qualificació que permeti encabir tots aquests projectes i modificacions físiques de l’espai del parc”.

Dimensionats i emprant materials adaptats a l’entorn

Seccions de carretera, pendents, passos de vianants etc, s’han projectat a cada espai d’acord a les seves característiques i topografia. En el cas de cala Rostella, s’aprofitarà l’esplanada annexa a la carretera per a la configuració de l’aparcament, mentre que a la resta de cales es crearan franges d’estacionament, mantenint en tots els casos l’amplada necessària per permetre la circulació de vehicles en els dos sentits de la marxa i la realització de maniobres d’estacionament necessàries. Aquestes franges se situen en el costat muntanya, amb l’objectiu doble d’evitar que els vehicles estacionats impedeixin gaudir del paisatge des de la carretera i fer-los menys visibles des de la costa. Les places es disposaran en bateria o en línia segons l’amplitud de cada espai.

Àmbits ordenació

Superfícies

Places cotxes

Places motos

Cala Murtra

1.550 m2 26 13

Cala Rostella

2.486 m2 38 22

Cala Calitjàs

3.802 m2 17+13 13+17

Cap Norfeu/Canadell

1.704 m2 28 19

Total

9.542 m2 122 84

Els quatre projectes s’adapten a la topografia i característiques de cadascun dels àmbits, vetllant al màxim per minimitzar l’impacte de les intervencions, tant a nivell d’obres com d’impacte visual. Així, en el costat mar, es delimitaran els espais amb murs de gabions d’una alçada màxima de 0,45 m que permetran continuar gaudint de les vistes.

Pel que fa a les calçades, aquestes s’executaran amb materials que afavoreixen la seva integració en el paisatge, que podran ser asfalt color sauló o paviment de formigó amb capa superior pigmentada amb base d’òxid de ferro.

A l’entrada i sortida de cada àmbit d’intervenció es pintaran sobre la calçada el nom de la cala i el perfil de la platja corresponent, mentre que, mitjançant senyalització vertical, s’indicaran els límits de velocitat, així com la naturalesa d’espais pacificats.

Per últim, el pla finalitzarà, un cop executades les onze àrees d’aparcament previstes, amb la implementació de sistemes intel·ligents de control d’accés al parc.

Ponç Feliu, director del Parc Natural, ha especificat que dins del parc hi ha diferents categories en funció de la fragilitat, la importància a nivell ecològic i paisatgístic… de cada espai. En concret, l’àrea de cala Rostella on ens trobem està catalogada com a Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN), mentre que per exemple Cap Norfeu té la catalogació de Reserva Integral, màxima figura de protecció de Catalunya. Tot això requereix un gran esforç de gestió, d’ordenació, de regulació d’usos i d’activitats, per la qual cosa estem treballant conjuntament amb els ajuntaments tant de Roses com de Cadaqués, per avançar cap a un turisme sostenible, sensible i harmònic amb l’entorn”.

Subvencionats pels Fons Next Generation

La suma total dels pressupostos d’aquests quatre primers projectes ascendeix a 727.000€, import al qual s’afegiran gradualment l’ordenació d’aparcaments de la resta d’espais inclosos en el Pla de Mobilitat del Cap de Creus: Camí de Ronda, Punta Falconera, Mirador Falconera i cales Montjoi, Pelosa i Jóncols. El global d’aquesta actuació d’ordenació (quatre projectes ja redactats més sis pendents de tramitar), ha estat subvencionada pels Fons Next Generation amb 738.407 €.

Paral·lelament, també han rebut subvenció Fons Next Generation els projectes inclosos en el Pla de Mobilitat del Parc Natural consistents en la “Digitalització de l’accés a les platges del Parc Natural” (295.000 € de subvenció) i en “Espai de gestió, interpretació i educació a Punta Falconera” (500.000 € de subvenció).

Exit mobile version