Roses protegeix les seves platges evitant la pèrdua de sorra amb la col·locació d’unes pantalles protectores

Pantalles protectores a les platges de Roses

Pantalles protectores col·locades a la platja Nova per evitar la pèrdua de sorra

Unes pantalles protectores col·locades de manera longitudinal al llarg de la platja evitarà la pèrdua de sorra

Pantalles protectores a les platges de Roses
Pantalles protectores col·locades a la platja Nova per evitar la pèrdua de sorra

Rosersa, l’empresa municipal de Roses encarregada del manteniment de les infraestructures públiques, va iniciar ahir la instal·lació d’unes pantalles protectores a les platges urbanes de la Vila per tal d’evitar l’erosió eòlica, i així minimitzar els desplaçaments i la pèrdua de sorra produïts pels efectes del vent.
El sistema s’aplica tant a la platja Nova, entre el bar Si Us Plau i la bocana de la Riera Ginjolers, com a la platja de la Punta, al costat del port esportiu i els restaurants que hi ha ubicats a La Perola”, ha manifestat el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan M. Fernández.

Les tanques que s’estan instal·lant estan formades per una lona de material geotèxtil clavades amb unes estaques tornejades de fusta de pi tractat, que actuen com a pantalla de contenció. La seva instal·lació es realitza longitudinalment al llarg del tram de platja a protegir. En el cas de la platja Nova, es procedeix a la seva col·locació en paral·lel al passeig Marítim, abastant tot el tram comprés entre l’inici de la plaça Catalunya i la Riera Ginjolers. Els treballs de col·locació d’aquestes pantalles tindran una durada de tres setmanes, és dir, s’acabaran a principis d’aquest mes de desembre.

A l’arribada de la primavera, entre els mesos d’abril i maig, es col·locaran passeres de fusta horitzontals a les platges.

La mesura, que es porta a terme a Roses des de l’any 2006, evita que l’acció del vent desplaci la sorra cap a l’espai enjardinat i el propi passeig adjacents. L’actuació s’emmarca dins el programa de preservació de les platges urbanes del municipi promogut per l’Ajuntament de Roses, en aplicació de les directrius marcades pels certificats mediambientals EMAS i ISO 14001 aconseguits l’any 2003.