Roses ratifica per majoria el seu suport institucional a elBulliFoundation

elBulliFoundation

Trobada de suport a elBulliFoundation a Cala Montjoi al setembre de 2014

Els vots en contra de Gent del Poble i un regidor no adscrit va impedir la unanimitat del suport

elBulliFoundation
Trobada de suport a elBulliFoundation a Cala Montjoi el passat 21 de setembre

Amb 14 vots a favor (CiU, PPC, PSC i dos regidor no adscrits) i 3 en contra (Gent del Poble i un regidor no adscrit) es va ratificar l’acord en suport per part de l’Ajuntament de Roses a l’avantprojecte de elBulliFoundation.

Un acord pel qual la Junta de Govern informa favorablement de l’avantprojecte de llei mitjançant el qual es declara d’interès públic i s’aprova el projecte El Bulli 1846, tramitat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El portaveu del Gent del Poble-AM, Frances Giner, va voler donar explicacions del perquè el seu grup votaria en contra d’aquest suport subratllant que “demanem que el Consistori convoqui una consulta popular on és pugui plasmar l’opinió real de la societat rosinca, doncs entenem que una decisió com aquesta és tan important o més que decidir la ubicació d’un pàrquing…”

En el mateix sentit es va expressar el regidor no adscrit, Carles Ferrer.

Montse Mindan va defensar el projecte explicant que “estarà plenament integrat al seu entorn i que els seus promotors han millorat l’idea originat a tal efecte” i que com s’explicita al document de l’acord “contribuirà a ubicar, encara més, a Roses en el món com a destinació turística d’excel·lència… I que ni tan sols la marca Cap de Creu té aquest impacte en el món, la qual cosa justifica el suport municipal a la proposta”.