Roses rebutja l’atorgament de permisos per les prospeccions d’hidrocarburs a la Costa Brava

Ple ordinari de Roses del mes de febrer

Proposta presentada pel grup municipal de Roses Gent del Poble-AM arran de la publicació en el BOE la sol·licitud d’una empresa per prospeccions d’hidrocarburs a la Costa Brava i que va ser aprovada per unanimitat

Ple ordinari de Roses del mes de febrer
Ple ordinari de Roses del mes de febrer

La multinacional escocesa, Cairn Energy, a través de la seva filial Capricorn Spain Limited S.L., va sol·licitar realitzar prospeccions d’hidrocarburs, petroli i gas, en més d’un milió d’hectàrees de la Costa Brava.

El litoral del Parc Natural del Cap de Creus queda, per tant, afectat per la delimitació d’aquest milió d’hectàrees. I segons va recollir el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud per investigar la presència d’hidrocarburs al litoral català forma part d’un paquet que inclou dotze permisos.

Davant aquesta situació, de posibles conseqüències ecològiques molt greus, el grup municipal de Roses Gent del Poble va presentar una moció en la qual es dona fe que l’Ajuntament mostra el seu rebuig per l’atorgament dels permisos d’investigació d’hidrocarburs en la zona del Cap de Creus, a la vegada que s’insta a l’Estat espanyol que no concedeixi els permisos sol.

L’acord aprovat per unanimitat es comunicarà la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri d’Indústria.

MOCIÓ CONTRA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS EN L’ENTORN DEL CAP DE CREUS I LA COSTA BRAVA

El Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió d’hectàrees de la Costa Brava, posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia local pesquera i la fauna de la zona, tan importants a l’entorn del Cap de Creus.

El dia 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri, va fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn Energy, de realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a l’entorn del Cap de Creus. Aquestes abastarien més d’un milió d’hectàrees mar endins (uns 11.500 quilòmetres quadrats), que formarien part de la Costa Brava i també del Maresme.

L’Empresa Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la possible existència d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona. Els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant canons d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí localitzant així els jaciments.

Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable per la fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar en encallaments. Això és preocupant tenint en compte que la zona del Cap de Creus és una zona molt transitada per cetacis, com per exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals (conveni de Washington, CITES, Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe en els recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, causant una disminució de 50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal destacar que la zona de Cap de Creus és explotada per les confraries de Llançà, Port de la Selva i Roses, on la pesca és una de les principals fonts d’ingressos de la zona.

Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga sèrie d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar reserves i començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminats, la majoria d’ells cancerígens.

No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès eco sistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen en aquesta zona.

Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels ecosistemes.

Per tot això, els regidors del Grup Municipal de Gent del Poble-AM proposen al Ple de l’Ajuntament de Roses l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Mostrar el rebuig de nostre  Ajuntament  a l’atorgament dels permisos d’investigació d’hidrocarburs en la zona del Cap de Creus.

SEGON. Instar que no es concedeixi els permisos sol·licitats d’investigació d’hidrocarburs  presentats.

TERCER. Comunicar aquest acord  a la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri d’Indústria.