Roses renova i arranja el paviment asfàltic d’un total de 28 carrers

Renovació asfalt carrers de Roses

L'Avda Gola de l'Estany de Santa Margarida és un dels primers vials on es restitueix l'asfalt

En 17 carrers es renovarà l’asfalt, en 7 es posarà una nova capa asfàltica i en els 4 restants es repararà l’asfalt fet malbé per les arrels dels arbres

Avui, dimarts 11 de febrer, s’han iniciat a Roses els treballs d’arranjament i restitució de paviments asfàltics de diversos carrers de la població, dins una nova fase de renovació que en aquesta ocasió inclourà 28 carrers i un total de 19.710 m2 de vials. Aquests treballs formen part de l’anomenat Pla PVIR que l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics de l’Ajuntament i “que s’ha de portat a terme de manera periòdica, cada any o cada dos anys, depenent del deteriorament dels vials, amb l’objectiu de millorar, mantenir i condicionar els carrers per garantir una bona viabilitat tant per als vianants com per als conductors”, ha manifestat el regidor responsable de l’Àrea d’Infraestructures, Juan Manuel Fernández.

Els treballs s’inicien a Santa Margarida i s’estendran durant els propers dos mesos a diferents carrers de les urbanitzacions de Mas Oliva, Mas Fumats i Almadrava, així com diferents carrers deteriorats de la zona centre de la població.

Es portaran a terme tres tipus de treball, segons la necessitat que presenten els diferents vials. En 17 carrers es farà la restitució de capa d’asfalt existent,  en 7 es farà una estesa d’una nova capa d’asfalt i en 4 més es repararà l’asfalt aixecat a causa d’arrels d’arbres.

Carrers on es restitueix la capa d’asfalt Carrers on s’estén una nova capa d’asfalt Carrers on es repara l’asfalt aixecat per arrels
C/ de Navarra C/ del Port de Reig C/ d’Espanya
Avda. de Santa Margarida Travessera de la Riera Ginjolers C/ de la Punta de Ponent
Avda. de la Gola de l’Estany C/ de Viena C/ de Londres
Ronda de Circumvalꞏlació C/ dels Almogàvers Ctra. de Canyelles
Ctra. de les Arenes C/ de Juan Gris  
C/ de València C/ de Vincent Van Gogh  
Ronda de Miquel Oliva Prat Aparcament darrera piscina  
C/ de Tarragona    
Ctra. del Mas Oliva    
C/ de Lisboa    
C/ d’Amsterdam    
C/ de Luxemburg    
C/ de Berlín    
Avda. de Jaume I    
C/ del Puig Rom    
C/ del Cap Norfeu    
C/ del Doctor Santiago Ramón y Cajal    

La totalitat de treballs compten amb un pressupost de 281.993 €.

El Pla PVIR consisteix en la realització periòdica de treballs d’asfaltatge i pavimentació en aquells punts del municipi que presenten signes de deteriorament. La seva finalitat és el desenvolupament gradual de les millores necessàries per garantir la seguretat viària i l’accessibilitat. Els vials que es van incorporant a les millores responen a aquells que presenten un grau de deteriorament més elevat de la calçada, detectats pels serveis tècnics municipals, Rosersa, i a partir de les observacions i informacions aportades per la col·laboració ciutadana.