Roses restaurarà els barris hel·lenístic i romà de la Ciutadella

Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic
Una aportació de 15.000€ permetrà potenciar les activitats desenvolupades des de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

A més de la restauració d’aquests barris es projecta la museïtzació d’una casa de la Vila medieval

Ciutadella de Roses
Els poblats hel·lenístic i romà de la Ciutadella seran objecte de tasques de restauració

El patrimoni històric del que pot presumir Roses no ho pot fer cap altra població de Catalunya. Un bé en el que tots els grups polítics que conformen la corporació municipal de Roses (PDeCAT, ERC, GdP, PSC, PP, Cs i UM) hi estan d’acord que s’ha de preservar. I així ho van posar de manifest al passat ple ordinari del mes d’octubre en aprovar, per unanimitat, el projecte dels treballs de conservació i restauració del barri romà i hel·lenístic de la Ciutadella de Roses i per a la prova pilot de museïtzació i restauració d’una casa de la vila medieval.

Un barri, l’helenístic que ara fa dos anys ERC va demanar una actuació urgent de conservació, ja que segons els republicans s’estava degradant de manera preocupant. Una petició per la qual l’equip de govern va afirmar que ja hi havia un previst un projecte per a tal finalitat.

Així, ara, l’Ajuntament preveu executar treballs de manteniment del seu patrimoni històric de cares a donar-li un valor afegit de caire cultural i, també, d’interés turístic.

Un projecte que comprèn una prova pilot de museïtzació d’una casa de la Vila medieval amb la finalitat d’establir la base per a la futura intervenció a tot el conjunt excavat d’aquesta vila.
El treballs en tots tres aquests àmbits (restauració del barri hel·lenístic, del barri romà i intervenció a la Vila medieval) compten amb un pressupost total de 49.000 €.

Tant el barri grec com el romà de la Ciutadella, han comptat ja amb treballs de restauració i museïtzació en intervencions anteriors, que ara milloraran amb nous tractaments de manteniment per salvaguardar aquests espais. La importància d’aquests jaciments excavats ja fa temps, com la troballa d’un forn ceràmic al barri hel·lenístic, o les salaons de peix de la vila romana, fan necessaris treballs de conservació i restauració que evitin el seu deteriorament per les inclemències del temps.

Les intervencions inclouran la neteja per eliminar brutícia acumulada, restes terroses,  microorganismes i creixement vegetal; es consolidaran les fissures i el coronament dels murs; i es treballarà amb l’equip d’arqueologia la definició dels elements despresos o debilitats estructuralment en alguns punts. D’altra banda, es cobrirà amb material geotèxtil i sorra neta l’estructura no museïtzada per garantir la seva conservació futura.

Prova pilot per museïtzar la vila medieval

El projecte planteja també l’actuació en un espai de la vila medieval de la Ciutadella, concretament a una de les seves cases, amb l’objectiu de visualitzar com era originàriament l’espai i fer-ho més entenedor a les visites. Aquests treballs serviran com a prova per a la propera intervenció de conservació i museïtzació de tota la vila excavada.

Es tracta de la casa denominada Edifici I/3/6 (illa I del sector 3, edifici 6), que té la seva porta d’accés al costat nord del carrer d’en Ganyut, una llargada de 13,20 m, 6,80 metres d’amplada i una superfície interior de 90 m2.

La proposta plantejada inclou la neteja i consolidació estructural del coronament dels murs per fixar els elements despresos i per evitar acumulacions i filtracions d’aigua. També es netejaran paviments i canalització, s’anivellarà el terra, es consolidarà el pou existent recol·locant els elements despresos i es delimitaran les portes.