Roses segueix l’exemple de Barcelona i prohibeix l’exhibició d’espectacles amb animals exòtics

Ajuntament de Roses

Ple ordinari de Roses del mes de maig

El ple ordinari de l’Ajuntament de Roses aprova una moció presentada per Gent del Poble-AM per prohibir l’exhibició d’espectacles amb animals exòtics

Ajuntament de Roses
Ple ordinari de Roses del mes de maig

La ciutat de Barcelona va prohibir la instal·lació de circs que exhibeixin animals exòtics en els seus espectacles. Una mesura que va incrementar un 25% en la taquilla d’aquests espectacles(…). Aquest és un dels arguments que contempla la moció presentada per Gent del Poble-AM de Roses perquè l’Ajuntament no autoritzi en el seu terme municipal l’exhibició d’espectacles amb animals exòtics.  Una proposta recolzada amb una gran majoria a l’obtenir 17 vots a favor i 3 abstencions dels 20 regidors assistents al ple dels 21 que composen la corporació municipal, ja que la portaveu del PSC, Maga Casamitjana, va excusar la seva absència per malaltia d’un familiar.

Amb l’aprovació d’aquesta moció, Roses se cenyeix a la Declaració Universals dels Drets dels Animals, que en el seu article nº1 diu que ‘Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen el mateix dret a l’existència’.

Sílvia Ferrer, jutgessa de Pau de Roses quatre anys més

El darrer punt de la sessió ordinària del ple de Roses va posar sobre la taula proposar a la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els nomenaments, durant quatre anys, del/la jutge/ssa titular i del/la jutge/ssa substitut/a del Jutjat de Pau de Roses.
I el ple de l’Ajuntament de Roses va acordar, per unanimitat, que Sílvia Ferrer continuï quatre anys més com a jutgessa de pau i Manel Pedreira com a substitut.