Roses Smart, una nova eina de comunicació directa entre l’Ajuntament i la ciutadania

Roses Smart

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ensenyant l'APP Roses Smart al seu telèfon mòbil amb el responsable de l'empresa Mostrarium, Eduarda García

Roses Smart és una APP per a telèfons mòbils, molt fàcil d’usar, àgil i interactiva

Roses Smart
L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ensenyant l’APP Roses Smart al seu telèfon mòbil amb el responsable de l’empresa Mostrarium, Eduard García

L’Ajuntament de Roses acaba de posar en servei una nova aplicació per a dispositius mòbils, integrada dins el concepte conegut com smartcity (ciutat intel·ligent), amb la qual es promou una gestió més avançada dels serveis. La nova eina segueix el repte de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i dels visitants de la vila, facilitant el seu accés a serveis i continguts d’interès de manera més àgil, personalitzada i geolocalitzada i, un dels aspectes principals,  promovent la seva col·laboració i participació.

Aquest matí, l’alcaldessa de Roses i responsables de Mostrarium, empresa creadora de l’app, han presentat els trets característiques de la nova eina informativa i de gestió, que ja es troba a disposició dels usuaris. Roses Smart ofereix tota la informació local d’interès a la butxaca: cultura, avisos, notícies, telèfons d’interès i d’emergència, comerç local, rutes, teatre, salut, esports, xarxes d’aparcaments i transport urbà, entre d’altres serveis.

Segons ha afirmat el responsable de l’empresa Mostrarium, Eduard García, “Roses Smart és una eina que, centrada en el concepte de la Comissió Europea de la smart city, ofereix aquells apartats més atractius i d’interès per als ciutadans i visitants, actualitzats constantment, així com obtenir, de forma molt ràpida i clara, la informació precisa que es pugui necessitar en cada moment”, remarcant que “tot això  dins una única aplicació que anirà incorporant totes aquelles millores i innovacions que es vagin desenvolupant tecnològicament, sense necessitat de fer ús d’aplicacions complementàries”.

Amb una única eina, es pot ja disposar a Roses de tota la informació local en el seu abast més ampli, ja que més enllà del llistat de serveis i equipaments amb les seves adreces i telèfons, ofereix una actualització continuada i completa dels mateixos. Aspectes com horaris i localització de farmàcies de guàrdia; horaris i quines activitats ofereixen els equipaments de la vila i, inclús, com poder llogar-los; horaris i línies de transport operatives en cada moment de l’any; aparcaments i la seva localització; etc, són algunes de les informacions disponibles.

L’aplicació es caracteritza a més pel seu caràcter bidireccional, ja que permet la interacció continuada amb els ciutadans com a model de gestió col·laborat iva i participativa. Aquesta interacció es pot realitzar mitjançant diferents vies. Una d’elles és la bústia de comunicats on el ciutadà pot informar a través d’un gestor d’incidències, de qualsevol desperfecte o deficiència a la via pública, i a través de la qual el consistori mantindrà també informat a l’usuari sobre la resolució del problema detectat.
Una altra via interactiva són les notificacions push que permeten emetre avisos sobre emergències o aspectes d’interès (talls de trànsit, avaries, etc), d’un manera immediata. Per últim, la secció corresponent a processos participatius, permet la realització de consultes ciutadanes d’una manera senzilla per part de l’usuari, permetent al mateix temps la gestió i publicació de resultats immediats de resultats.

Aquesta aplicació dona resposta a la ciutadania que “reclamava un sistema més fàcil i senzill que no haver d’anar a la pàgina web de l’Ajuntament en recerca, per exemple, de l’agenda o d’altra informació d’interès per als vilatans, i Roses Smart és una eina útil i ràpida per obtenir la informació que la ciutadania pugui requerir de l’administració, i que suposa salt qualitatiu en la comunicació efectiva i continuada amb els ciutadans”, ha manifestat l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan.

Roses Smart és, per tant, una eina més de participació ciutadana després dels pressupostos participatius i la possibilitat de la població d’intervenir en els plens municipals.