Roses tala uns 40 arbres de l’espai de Fires i Barraques de la Festa Major

Tala d'arbres
Terreny de l'antic càmping Bahía de Roses

L’Ajuntament de Roses ha portat a terme aquesta acció perquè els arbres estan malats i suposaven un perill per la integritat de les persones

Tala d'arbres
Terreny de l’antic càmping Bahía de Roses

L’Ajuntament de Roses ha portat a terme durant aquests darrers dies de l’any una tala d’arbres, al voltant d’una quarantena, del terreny de l’antic càmping Bahía, just on s’ubiquen les Fires i Barraques de la Festa Major.
El motiu, segons el regidor d’Infraestructura i Serveis Públics, Josep Mª Mas Blanch, perquè “es tracta de pollancres o xops que estan malalts, s’envelleixen i es comencen a podrir, quedant el tronc buit, i per tant poden representar un perill per a les persones, sobretot, evidentment, durant la celebració de les barraques gent”.

Tala d'arbres
Pollancre o xop amb l’nterior del tronc podrit

El mateix regidor ha assenyalat que la intenció del consistori “es plantar en un futur una vuitantena de plataners”, en un filera que seguiria en paral·lel a la tanca ubicada a la Ronda de Circumval·lació.

Trànsit de vianants

Una acció que “encara no té data d’execució”, com tampoc ho té el projecte de rebaixar l’esmentada tanca d’obra, o bé treure-la i posar estaques, així com eliminar també la tanca metàl·lica “faci el que es faci l’idea és crear un camí que voregi l’espai de l’antic càmping Bahía per la part de la Ronda de Circumval·lació per a que la gent transitar, bé caminant o en bicicleta”.

Tala d'arbres
Tanca de l’antic càmping Bahía al costat de la Ronda de Circumvalació que es rebaixaria o eliminaria

La rebaixa o eliminació de la tanca permetrà tenir una visió de l’entorn d’aquest espai de Roses als visitants que entressin amb els seus vehicles per la Ronda de Circumvalació i no, com ara, que el que es veu és una paret.

Un projecte futur que tampoc té data d’execució, con el de la plantació de plataners, ja que el terreny de l’antic càmping Bahía encara és propietat de l’Institut Català del Sol, l’INCASOL.