Roses tanca l’exercici 2018 amb un superàvit de 3,7 milions d’euros

Ajuntament de Roses

La liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018 es va aprovar per unanimitat al ple ordinari de l'Ajuntament de Roses del mes de març, sense necessitats de ser votada

Exactament, el superàvit de l’Ajuntament de Roses del passat exercici va ser de 3.742.139,93 €

Ajuntament de Roses
La liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018 es va aprovar per unanimitat al ple ordinari de l’Ajuntament de Roses del mes de març, sense necessitat de ser votat el punt

Per unanimitat es va aprovar el passat dilluns en el ple del mes de març de l’Ajuntament de Roses la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018

Un exercici que es va tancar tancat amb un superàvit de 3.742.139,93 € i amb el compliment dels requisits establerts per la normativa d’estabilitat pressupostària.

Una part d’aquest superàvit, concretament un import de 2.799.454,34 €, Roses “el pot destinar a amortització de deute o bé, en cas que es prorrogui la reglamentació aplicada durant 2018 pel Ministeri d’Hisenda, a inversions financerament sostenibles”, va explicar el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés durant la sessió plenària del mes de març, que es va celebrar aquest pas dilluns.

Pel que fa a l’endeutament, Roses tanca l’any 2018 amb un deute de 7.299.040,38 €, xifra que representa un 20,51% dels ingressos corrents, mantenint-se així per sota del límit de deute públic permès als Ajuntaments, que no pot superar el 110%.

Aquest tancament de l’exercici en positiu ha vingut originat per la inclusió en el pressupost de 2018 de 3,2 milions d’euros provinents del romanent de l’any 2017, xifra que s’ha destinat al finançament de noves inversions, així com per l’augment dels ingressos recaptats pel consistori durant el passat any.

Entre aquests, l’Impost de Béns Immobles (IBI) ha experimentat un increment de 661.510 € a causa de l’aplicació dels nous valors assignats en la darrera revisió cadastral realitzada al municipi. Un altre important increment ha estat l’assolit per l’impost de Plusvàlua, amb 411.620 euros recaptats de més, augment motivat en aquest cas pel cobrament de plusvàlues que havien quedat aturades durant l’exercici anterior.

Per últim, l’exercici pressupostari 2018 s’ha tancat amb un termini  mitjà de pagament a proveïdors situat en els 13,82 dies, essent el límit fixat per la legislació vigent de 30 dies.